PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Vyberte vodopád, abyste viděli, jak se vaše potřeby mění

Written by admin

Můžete donekonečna sledovat proudy tekoucí vody. Můžete to pozorovat a cítit potřebu nějakých změn v sobě a ve své duši.

Možná se chcete vzdát svého zvyku snažit se potěšit druhé, brát si problémy a trápení druhých příliš blízko k srdci, příliš soucítit, nebýt tak obětavý kvůli druhým lidem?

Nebo chcete přestat pracovat jako posedlí a začít si všímat malých radostí v životě?

Stačí si vybrat vodopád, který nejvíce lahodí vašemu oku a váš výběr o vás prozradí něco úžasného.

Vyberte vodopád, abyste viděli, jak se vaše potřeby mění

Vodopád číslo 1

Vaše volba ukazuje, že se chcete vzdát svého zvyku snažit se potěšit ostatní. Možná nastal čas stát se přirozeným a opravdovým člověkem, a protože jste od přírody laskaví, lidé vás za to budou milovat.

Je velmi těžké vždy upřednostňovat zájmy jiných lidí před svými vlastními.

Je velmi těžké vždy se snažit vyhovět všem lidem a přizpůsobit se jim.

Možná by sis neměl ubližovat, abys udělal někoho šťastnějšího.

Vodopád číslo 2

Vaše volba ukazuje, že chcete přestat být přehnaně upřímní.

Jste upřímný člověk a nesnášíte lži a lži. Vždy máte svůj vlastní pohled na vše, co se děje. Vždy říkáš ostatním svou pravdu.

A všechno, co se stalo, vidí úplně v jiném světle a mají také svou pravdu.

Čí pravda je pravdivější? Někteří lidé jsou pobouřeni, protože je vaše pravda uráží. Ne vždy jsou proto připraveni vyslechnout váš názor v podobě, v jaké ho prezentujete.

Vodopád číslo 3

Vaše volba ukazuje, že chcete změnit svůj zvyk brát si problémy a trápení druhých příliš blízko k srdci, až příliš sympatizovat.

Jste velmi hluboký člověk, je vám dán jasný a jemný pocit.

Cítíte emoce druhých lidí stejným způsobem, jako byste se báli sami o sebe.

To je úžasná vlastnost, ale možná budete muset být opatrnější, abyste se emocionálně nevyčerpali a nevyčerpali, proto není vždy tak akutní reagovat na pocity jiných lidí.

Vodopád číslo 4

Vaše volba ukazuje, že chcete přestat pracovat jako maniak.

Jste samozřejmě zlatý dělník a každý úkol, který vám byl přidělen, se ujímáte se vší svou energií.

To je úžasná kvalita … pro zaměstnavatele a vy jste za to oceňováni, ale možná je čas zastavit se, rozhlédnout se a odpočinout si.

Možná je potřeba se více věnovat sobě a svým potřebám a začít si užívat drobných radostí.

Vodopád číslo 5

Vaše volba ukazuje, že chcete přestat být tak obětaví kvůli ostatním lidem.

Taková oddanost od vás vyžaduje hodně oddanosti a nenechává vám čas se o sebe postarat.

Takové obětování vlastních zájmů ve prospěch druhých vás vede k porušování vašich zájmů.

Nebuďte zatvrzelí v srdci, ale snažte se být soucitní i sami k sobě.

Vodopád číslo 6

Vaše volba ukazuje, že chcete přestat být tak laskaví k lidem, kteří si to nezaslouží.

Starostliví, soucitní a soucitní lidé jsou v dnešní době v tomto světě vzácní, ale vy jste právě takovými lidmi.

Ale možná se všechny tyto vlastnosti někdy projevují ve vztahu k těm lidem, kteří si to nezaslouží?

Možná se s vámi jen snaží obratně manipulovat a daří se jim to?

Zkuste trochu své přirozené péče a soucitu nasměrovat na sebe, potřebujete to, jistě to znáte.

About the author

admin

Leave a Comment