PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Vyberte skvrnu, která se vám líbí nejvíce. Ukáže vaše pravé já?

Written by admin

Zamyslete se důkladně předem, než se podíváte na vyhodnocení a jasně si formulujte, co vám skvrna zobrazuje, co v ní vidíte. Co vám toto vyobrazení symbolizuje? Teprve až si tyto věci jasně definujete, čtěte, na co váš výběr může poukazovat.

Vyberte skvrnu, která se vám líbí nejvíce. Čemu se podobá?

Skvrna č.1

Tato skvrna odkazuje na různé životní oblasti. Prohlédněte si ji ještě jednou.
Vidíte dvě postavy? Jste příliš závislí na konkrétním člověku nebo na mínění ostatních. Pamatujte, že nikdo vám nemá co ukazovat, co máte dělat. Naslouchejte radám, ale jednejte tak, k vám velí vlastní srdce.
Pokud vidíte tvář jednoho člověka, vypovídá to o egocentrismu. Myslete častěji na své blízké, na přátele, na ty, koho máte rádi.
Psi ukazují na na to, že je pro vás důležité být dobrým přítelem; sloni vypovídají o rozvinutém intelektu; medvěd symbolizuje soupeřivost.
Zamyslete se dobře: pokud tato skvrna je pro vás symbolem negativity (například červené skvrny jste vnímali jako krev), znamená to, že byste měli pohlédnout do tváře svým obavám.

Skvrna č.2

Jste nyní zcela pohlceni plněním nového úkolu a hledáním nejlepší cesty k svému cíli.
Pokud jste ve skvrně spatřili netopýra, chápete, že v životě bývá nemálo těžkostí. Snažte se vytvořit si plán svého jednání a podle něj s jistotou postupovat vpřed.
Optimisté mívají sklon uvidět v této skvrně motýla. Drobné problémy nedokážou zlomit vaši víru v budoucnost.
Mol znamená slabost a neklid, proto signalizuje nutnost odpočinku. Dejte si pauzu, naplánujte dovolenou, dopřejte si večer ve veselé, přátelské společnosti, dovolte sami sobě trochu zahálet.
Zvířecí tlama ukazuje na vnitřní problémy. Měli byste sami sobě více naslouchat.
Nespatřili jste ve skvrně nic živého? Nejspíš se bojíte otevřít svému okolí. Měli byste se učit důvěře v lidi.


Skvrna č.3

Jste soustředěni na své vnitřní pocity a hledání harmonie. Potřebujete cítit klid a jistotu.
Věnujte pozornost symbolům, které jste spatřili v této skvrně. Nejčastěji to bývá motýlek nebo netopýr. V prvním případě jdete správnou cestu a měli byste se dále vzdělávat, ve druhém je třeba se zastavit a stanovit si priority.
Viděli jste něco jiného? Pak vám gratulujeme, máte vysoký tvůrčí potenciál. Snažte se zachovat si své vidění světa a nevšímejte si stereotypů.

Skvrna č.4

Vašemu životu vládnou emoce. Může to být na překážku v situacích vyžadujících racionální přístup. Učte se klidu a vždycky přemýšlejte o možných důsledcích každého svého kroku.

Viděli jste korzet? Vnější omezení vám brání otevřít se. Snažte se více věřit sami sobě a svým myšlenkám.
Zvíře znamená svobodu v činech i myšlení. Tak to má být! Nevšímáte si kritiky a s jistotou kráčíte k cíli.
Máte-li s interpretací této skvrny velké problémy, měli byste svému životu stanovit zřetelnější parametry.
Za dobrý signál je pokládáno, vidíte-li na obrázku pohyb (let, tanec, úsměv). Znamená to úsilí o růst a rozvoj.

Skvrna č.5

Společenský život a postavení ve společnosti jsou u vás na prvním místě.
Pokud na obrázku vidíte dva lidi jak sedí za stolem, všechno vám vychází dobře a nemáte problémy. Umíte ustoupit, ale sami sebe nezrazujete.
Dva lidé myjící si ruce naopak vypovídají o bezbrannosti a nejistotě. Poperte se s nějakou výzvou. Jděte třeba na večírek, kde nikoho neznáte. Opuštění komfortní zóny vždycky pomůže najít sebe sama a naučit se něčemu novému.
Máte za to, že tam dvě osoby něco hrají? Pak jsou vaše myšlenky plné soupeřivých pocitů. Zamyslete se, zda vůbec má smysl někomu něco dokazovat. Hlavní je vědět, že jste lepší, než jste byli dříve.
Ti, kdo na obrázku spatřili člověka odrážejícího se v zrcadle, by se měli učit altruismu a umění soucítit s druhými.
Neživé siluety hovoří o vaší osamělosti. Nebojte se otevřít lidem. Zjistíte, že také ostatní jsou nejprve nejistí.


Skvrna č.6

Zaplavují vás myšlenky na vztah. Láska je pro vás na prvním místě.
Právě to, co spatříte v této skvrně ukáže, jaký je váš vztah k opačnému pohlaví.
Zvířecí nora nebo kůže jsou brány jako znak toho, že jakýkoli vztah by pro vás v současné době znamenal pouze diskomfort. Snažte se najít důvod své nespokojenosti a zamyslete se, jak se jí zbavit.
Pokud ve vás skvrna vyvolala příjemné asociace, máte nejspíš harmonický vztah. Važte si i nadále těch, koho máte blízko.

Skvrna č.7

Na tomto obrázku je nejvíce barev. Jeho volba ukazuje umění vidět život ve všech jeho aspektech – všímáte si jak pozitivních emocí, tak těch negativních. Být realistou je dobré, přesto se častěji oddávejte optimistické náladě.
Každý ze symbolů, které byste zde mohli spatřit, má svůj význam. Krab nasvědčuje přílišné závislosti; pavouk vypovídá o strachu a nepříjemné situaci, v níž jste se ocitli; hadi o nebezpečí; housenky o perspektivách růstu.
Jsou vaše asociace spojené s lidmi? Znamená to, že snadno zapadnete do společnosti a cítíte se v ní volně. Hodí se k vám role vůdce, dokážete druhé vést.

Skvrna č.8

Postrádáte v životě více určitosti. Je velmi důležité vědět, čeho chcete dosáhnout v tomto měsíci, čeho za rok, za pět let, za deset let… Své cíle si zapište a zamyslete se, jaké kroky k nim podniknout.  Předměty, které jste spatřili v této skvrně vyjevují, jak si poradíte s absencí jasné a přesné struktury.
Dobrým znamením jsou lidské rysy – znamená to, že dokážete sestavit si vlastní plán. Jakýkoli životní problém dokážete vyřešit za pomoci logiky.
Připadá vám obrázek naprosto symetrický? Signalizuje to schopnost správného hodnocení situace.

About the author

admin

Leave a Comment