PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Vyberte si ten nejhezčí strom a zjistěte slovo, které vás charakterizuje!

Written by admin

Každý člověk je jedinečný a neopakovatelný a na světě se s výjimkou jednovaječných dvojčat nenajdou dva stejní lidé. Některé povahové rysy však přesto poměrně často souvisejí. Podle toho, čemu člověk dává přednost, lze usuzovat na některé rysy jeho osobnosti, povahu a hodnoty, které vyznává. Zkuste si tedy vybrat jeden ze stromů, který se vám nejvíce líbí. Zjistíte tak slovo, které by mělo vystihovat vaši osobnost.

А – Nadšenec. Do každé věci se vkládáte celí a všechno, co jste začali, vždycky dotáhnete až do konce.
Zvolili jste strom s nejsilnějším kmenem. To ukazuje na člověk naplněného entuziasmem, který nic nenechá ležet nedokončené a vždycky se všemu věnuje tak dlouho, dokud to nedokončí. Jste vášnivá povaha, silný zájem o něco vás dokáže strhnout. Jste přímí a impulsivní, nikdy však agresivní. Vaši blízcí dobře vědí, že najít lepšího přítele je prakticky nemožné. Jste štědří a laskaví a u lidí, kteří si to zaslouží, neskrblíte pochvalou.

В – Zodpovědný. Pro vás je velmi důležité naplnit očekávání lidí, kteří vám dali svou důvěru.

Zvolili jste strom, který má plody. To vás charakterizuje jako člověka velmi zodpovědného. Přejete si dosáhnout výsledků své činnosti, a naplnit tak očekávání lidí, kteří vám dali důvěru. Byli byste velmi dobrým duchovním vůdcem nebo učitelem. Máte velmi vysoké morální standardy a rozvinutou duchovnost. Odpovědnost cítíte nejenom za sebe a svou práci, ale také za svou rodinu a blízké přátele. Nikdy jim neodmítnete pomoc a máte-li k tomu sebemenší možnost, pomáháte i jiným lidem.


С — KreativníJste doslova generátorem nových myšlenek a nevšedních nápadů .
Zvolili jste různobarevný strom. Taková volba ukazuje na člověka tvůrčích, neotřelých a nevšedních schopností. Jste schopni každou věc i každý jev nahlížet z několika možných pozic najednou. Právě tento podivuhodný dar vám umožňuje nacházet nevšední přístupy a nečekaná řešení různých záležitostí, někdy i vzájemně dost odlehlých. V myšlenkách se často přenášíte do minulosti či budoucnosti, pokoušíte se vžít do reálných historických postav ale někdy i do svých blízkých nebo známých. Jste přemýšlivý, málomluvný typ a lidé vás někdy mylně pokládají za introverta. Divili by se, kdyby vás mohli vidět v kruhu nejbližších – žertéř, hračička a vtipálek. Umíte je rozesmát až k slzám.

D – Nezávislý. Jste zvyklí řešit problémy samostatně a ve všem spoléhat jenom na sebe.

Zvolili jste strom s množstvím různých detailů. Jste nezávislý člověk a nepřejete si tuto skutečnost měnit. Jste zvyklí dosáhnout každého cíle, a to vlastními silami. Máte analytickou mysl, převládá logické myšlení. Lidi udivuje vaše pevnost a vytrvalost. Jste skvělý šéf a přísný nadřízený. Nejnáročnější jste ovšem sami na sebe. Nechcete po nikom nic, co byste perfektvně nezvládli sami. Navíc umíte velmi ocenit dobrou práci. Podřízení si vás váží. Milujete zvířata. Jen vaši nejbližší znají vaši citlivou a zranitelnou povahu.

About the author

admin

Leave a Comment