PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Vyberte si runu a z předpovědi se dozvíte, co vás v budoucnosti čeká

Written by admin
runa3

Nabízíme vám jednoduché věštění budoucnosti. Zavřete oči a poslepu najeďte kurzorem na jednou z run. Na které z run jste se zastavili? Zjistěte význam runy:

runy2

1 – FEHU –  Potvrzuje naše záměry, předsevzetí a plány. Povzbuzuje nás v našem konání a nabádá nás, abychom se v našem boji nevzdávali! Nemocným Fehu dává naději na brzké uzdravení. Runa je prospěšná pro dovedení rozdělaných věcí ke konci, případně „popostrčení“ táhnoucích se řízení apod. Odstraňuje únavné průtahy (např. na úřadech). Podporuje pozitivní výsledky. Chrání před lidmi se zlými úmysly. Přitahuje peníze, dodává energii.

2 – URUZ – Tato runa tedy symbolizuje úsilí, které je potřeba něčemu věnovat – zároveň naznačuje, že máme dostatek sil k dosažení cíle. Možná nám chybí trpělivost a tak se zdá, že se něco nedaří. Není to ale pravda. Podporuje dobré zdraví fyzické i psychické, přitahuje nové příležitosti v životě, pomáhá přizpůsobení se nenadálým změnám.

3 – THURISAZ – znamená obrat k lepšímu, runa nás chrání  před nepříznivými silami. Poskytuje celkovou ochranu před neznámem. Vytváří ochranný štít proti nám nepřátelským silám. Dává nám sílu odrazit negativní věci.

4 – ANSUZ – respektuje intelekt, moudrost, upřímnost, inspiraci a schopnost vyjadřování. Pomůže nám se zbavit psychických i fyzických bloků. Zesiluje komunikativní a tvůrčí energie. Pomáhá při zkouškách a prověrkách, poskytuje odpovědi na nezodpovězené otázky. Je vhodná např. při vstupním pohovoru při hledání nové práce.

5 – RAIDHO –  znamená, že přišel ten správný okamžik – ať už jde o začátek nového projektu, cílené práce nebo vnesení jasna a pořádku do záležitosti, které jsme již dost dlouho odkládali. Dodává energii k cestě kupředu.

6 – KAUNAZ – můžeme doufat v pozitivní završení našich záměrů a plánů – i kdyby první signály nasvědčovaly pravému opaku. Posiluje tvořivé energie, poskytuje sílu k hlubšímu pochopení problému, čistí myšlenky. Napomáhá intuitivnímu vnuknutí, když je nejvíce potřebné. Je spojována s ohněm a proto může rozdmýchat plamen sexuální přitažlivosti.

7 – GEBO – je velmi pozitivní, její poselství je dar, úspěch, pohostinství, velkorysost a blahobyt. Zvyšuje šanci na obdržení daru, získání financí či jiného materiálního zabezpečení. Můžete také získat informaci, která povede k výše uvedeným ziskům. Runa díky svému příznivému působení pomáhá odhalit skryté talenty či objevit latentní schopnosti. Přivolává šťastné partnerství.

8 – WUNJO – slibuje štěstí v našich aktuálních záležitostech. Čeká nás radost, veselí, smích a blahobyt. Přináší obecný úspěch. Runa koncentruje univerzální pozitivní síly a je proto vhodná pro dosažení štěstí. Ulehčuje průběh normálně složitých a těžkých událostí.


9 – HAGALAZ – Upozorňuje nás na problémy, které je třeba řešit. Pokud toto pochopíme, projdeme hlubokou změnou našeho povědomí. Pod jejím vlivem můžeme změnit celý svůj dosavadní život. V nepříznivé, až beznadějné situaci přináší štěstí. Zmírňuje těžké časy a dává naději na jejich brzký konec. Posiluje intuici, která vás pak bude varovat před nebezpečím.

10 – NAUDHIZ – upozorňuje nás na zákon o příčině a následku. Nejen ukazuje nějaký nedostatek (potřebu), ale také dává naději, že naše dřina nám přinese toužebně očekávaný úspěch. Zprostředkovává věci, kterých je vám zapotřebí. Ty však ne vždy jsou to, co chcete!

11 – ISA – popisuje stabilitu, ale takovou, která se brání změnám, tedy ztuhlost, zkostnatělost, zamrznutí. Něco – ať už vnější síly nebo jen naše lenost a neochota – nás drží na místě a nedovoluje nám postupovat kterýmkoliv směrem. Připomínáme osádku lodi, která uprostřed zamrzlého jezera čeká na jaro, kdy pomyslný světový oheň přemění led ve vodu, ve které bude moci znovu plout.

12 – JERA – nastal vhodný okamžik něco podniknout, to co jsme zaseli – to nyní bychom měli sklízet. Též značí plodnost, produktivitu a vývoj. Jera je též konec, který je zároveň začátkem něčeho dalšího. Podporuje cyklické střídání práce/odměna a napomáhá vzniku nových pracovních projektů.

13 – EIHWAZ – může nabádat ke změně životního postoje, k aktivní obraně před nepříznivými vlivy, převzetí osudu do vlastních rukou. Je to velmi pozitivní i ochranná runa. Hovoří o přírůstku síly a energie, vyzývá k akci.

14 – PERTHO – slibuje nám štěstí a růst, jež nám jsou souzeny. Máme se řídit spíše intuicí než rozumem. Může také znamenat náhlé bezpracné obohacení výhrou či dědictvím. Po dlouhé době můžete najít ztracenou věc nebo se uzdravit.

15 – ELHAZ – Věští úspěšné završení našich záměru a plánů. Do budoucna můžeme hledět s optimismem. Nejvšestrannější symbol celkové ochrany. Do života vnáší mír, pokoj a pořádek.

16 – SOWILO – máme úspěch zaručen, jako by byl už předem zapsán ve hvězdách. Může do našeho života vstoupit zcela nečekaně. Cíl máme na dosah ruky. Tato runa je jedna z nejpozitivnějších run vůbec. V jejím popisu stojí – ochrana, pozitivní síla, energie, osvícení, plodnost, zdraví, vítězství a sláva.


17 – TEIWAZ –  je to důkaz, že jsme na správné cestě k poznání. Upřímnost a čestnost by měly být určující při jednání. Vede vás k zaslouženému vítězství. Zvyšuje soupeřivost, pomáhá ustát nelehké období či vydržet nepříjemnou situaci.

18 – BERKANA – značí plodnost – fyzickou i duševní, osobní růst, prosperitu v obchodě, či osobním životě, přináší zprávu o nějaké formě nového začátku. Může také často znamenat narození či očekávání dítěte. Vypovídá o vitalitě a dobrém zdraví.

19 – EHWAZ – vztah k blízké osobě stojí pod šťastnou hvězdou. Jestliže budeme vystupovat vůči druhému s tolerancí a ohleduplností, vše se nám stejnou měrou vrátí. Vyvolává popud k zásadní změně, např. k přestěhování či ke změně zaměstnání. Usnadňuje přivykání období po změně. Zvyšuje adaptabilitu a vynalézavost.

20 – MANNAZ – nacházíme se ve svém skutečném středu: naše činy jsou v souladu s našimi myšlenkami. V situaci, kdy jsme osamělí, nám dává na srozuměnou, že nejsme sami a že ostatní lidé jsou stále tady. Žákům hledajícím učitele, jej přivede do cesty. Hledáte-li přátele, lásku, či přítele, Mannaz vám pomůže najít to správné a šťastné spojení.

21 – LAGUZ – ukazuje nám, že máme kreativní, tvořivé, umělecké schopnosti. Přišla chvíle začít čelit svým problémům. Zvyšuje empatii a intuici.

22 – INGUZ – je to výzva k vnitřnímu klidu a trpělivosti. Runa nám slibuje klid a jistotu odměny za vykonanou práci. Je dobrým znamením, chceme-li započít se stavbou, ať už reálnou nebo duchovní a dává nám k ní pevné základy. Je to znak neprojevené, skryté plodivé energie a jako takový může značit i nápad.

23 – OTHALA – věští materiální blahobyt nebo nabytí pozemkového vlastnictví. Slibuje bezpečí a ochranu. Předpovídá domácí pohodu a možnost v klidu užívat výsledků své práce.

24 – DAGAZ – přináší naději na uskutečnění naších nejtajnějších cílů, přání a ideálů. Je čas plánovat či konat. Ráno odkrývá věci ukryté v noci, runa tedy také zvedá roušku tajemství, které nám zatím zůstávalo skryto.

About the author

admin

Leave a Comment