PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Vyberte si jeden z obrázků a podívejte se, kterou nadpřirozenou bytost vám zvolené číslo přiřazuje

Written by admin

1. Jste jako víla. Něžní, půvabní a hezcí. Jste velmi laskaví a umíte tvořit skutečné zázraky. Zároveň však potřebujete péči, jste stvoření křehké, slabé a zranitelné. Vaše srdce je naplněno láskou a soucitem. Sami sebe však bráníte jen s obtížemi.

2. Jste jako tichý stín. Nenároční, skromní a nenápadní. Přesto však na sebe dokážete upozornit svým zaujetím pro práci a velikou precizností. Z vašich rukou vycházejí hotové skvosty. Lidé mlčky žasnou a vy se usmíváte. Takové uznání vám dělá radost.

3. Jste jako rusalka. Pokoušet, dobírat si a poplést někomu hlavu, to vás občas docela baví. Milujete změnu, pohyb, cestování, nové lidi, nové prostředí. Jste schopni i velkého, hlubokého citu. Jenom ten vás udrží na místě, zato však navždy.

4. Jste jako přízrak. Lehoučcí jako pírko, elegantní a graciézní. Přitom jste schopni tvrdě pracovat na nějakém nápadu bez oddechu a bez zastávky. A pak se opět rázem měníte v člověka zdánlivě lehce proplouvajícího životem.

5. Jste jako duch. Držíte se nejraději stranou pozornosti, nepotrpíte si na nějaké uznání či proslulost. Nespokojenost však umíte dát výrazně najevo. Dokážete být i výřeční, musí však k tomu být pádný důvod.


6. Jste spjati s přírodou. Milujete lesy a hory, prudce tekoucí bystřiny a volný prostor. Potřebujete čerstvý vzduch a svobodu. Jste-li nuceni delší čas pobývat v uzavřených místnostech, trápíte se.

7. Jste jako dobrý lesní duch. Milujete zvířata a způsob, kterým s nimi lidé zacházejí, vás pobuřuje. Snažíte se chránit je před lidskou krutostí. Nejlépe se cítíte ve společnosti lidí uvažujících v této věci jako vy.

8. Tvář čarodějnice na obrázku varuje. Před čím? Zdá se, že vás někdo nebo něco ovládá. Nejspíš jste zamilovaní a načisto jste ztratili hlavu. Nebo jste až příliš silně propadli nějaké myšlence? Občas je dobré stát nohama pevně na zemi. ­

9. Jste jako drak…? Dokážete se povznést nad každý problém, nad každou starost, nedáte se spoutat přízemními, materiálními zájmy. Jste člověk vášnivý a nespoutaný. Najdete-li však svou lásku, stane se z vás beránek.

10. Jste jako domácí skřítek, nejmírumilovnější ze všech bytostí z jiného světa. Starostlivý, vždycky ochotný pomáhat, pracovitý a pečlivý. Nesnášíte však nepořádek, nečistotu a každé plýtvání. Vlídnost odměníte věrností a láskou. ­

11. Jste jako džin? Tomu, komu náleží vaše srdce, jste ochotni skutečně splnit každé přání a nelitujete přitom peněz, času ani námahy. Pokud se jeho láska vytratí, necháte mu vše. Ale vidět ho už nikdy nechcete.


12. Jako symbol vám dvanáctka přiřazuje démona… Máte velmi pronikavý a bystrý postřeh, jste výborným psychologem, dokážete lidi odhadnout na první pohled a moc dobrého od nich nečekáte. Jste však nezištný a spravedlivý. ­

13. Jako lesní panna vidíte na lidech především jejich srdce. Podle něj lidi soudíte a důvěřujete nebo nedůvěřujete jim. Vždycky milujete a chráníte ty, kdo jsou slabší. Nedáte jim ublížit a dovedete klást až překvapivě silný odpor zlu.

14. Jako trpaslík neúnavně pracující v horách jste pracovití a neúnavní. Nedokážete být bez práce a z jejích plodů máte největší radost. Z popela umíte získat zlato. Samo bohatství vám však nic neříká, víc vás těší schopnost ho získat.­­­

15. Jako upír, kterého vám přiřazuje patnáctka, nemilujete slunce a vedro. Snadno si získáváte lidi, působíte na ně jako magnet. Jste vášniví a vytrvalí v každém svém zájmu. Ošidit vás se nikomu nepodaří.

16. Jste jako anděl…tvrdí šestnáctka. Ztělesnění všech dobrých lidských vlastností. Laskaví, skromní, chápaví a soucitní, vaše srdce má svoji vlastní moudrost, jíž se řídíte ve všem. Lidé vám věří a mají vás rádi.

About the author

admin

Leave a Comment