PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Váš vnitřní věk – test podle obrázku

Written by admin
test-vnitrni-vek

Psychologie už dávno prokázala, že vnitřní věk se velmi často neshoduje s fyzickým. Pojem věku obecně je dosti relativní. Jsou lidé, kteří si uchovají mladou duši po celý život.

Vnitřní mládí je důležitým aspektem života každého člověka. Uchovat si mladou mysl a svěží pohled na svět okolo je veliký dar. Jistěže to neznamená, že bychom si ve zralém věku měli „prodlužovat mládí“ oblečením pro teenegery a budit útrpné úsměvy na diskotékách. Jde o sám přístup k postupujícímu věku a jeho limitům, o snahu nerezignovat na zvídavost, poznávání světa a optimistický pohled do budoucna.

Test skutečného věku pomocí iluzivního obrazu

Jednoduchý test založený na pouhém jednom obrázku ukáže, jak se na podvědomé úrovni cítíte – mladší nebo starší, než to odpovídá vašemu fyzickému věku. Na iluzivním obraze je možné vidět současně dva zobrazené objekty. Podívejte se na obrázek a zjistěte, co uvidíte nejdřív.

To, co na podobném vyobrazení vidíme, je silně ovlivněno podvědomím. Teď, když už jste si nejspíše dobře prohlédli obě tváře, se podívejte, co znamená vaše varianta.


Pokud jste jako první spatřili mladou dívku, je váš vnitřní věk nižší, než odpovídá údajům o narození ve vaší občance. To je dobrá varianta. Zpravidla platí, že čím mladší se člověk cítí, tím šťastnější je jeho život. Neztrácejte pozitivní naladění a radujte se z každého dne. I když narazíte na těžkosti, mějte na paměti, že většina z nich je překonatelná. Stárneme, problémy narůstají spolu s věkem a jsou stále závažnější. Nepřipusťte ale, aby změnily kladný náboj, který máte v srdci. Mládí neprokazují jeho vnější atributy, sídlí v duši každého z nás. Pozitivní naladění rovněž příznivě ovlivňuje náš zdravotní stav, přitahuje k nám nové známé, nové přátele. Život neztrácí pestré barvy.

Jestliže jste jako první spatřili stařenu, je to důvod k zamyšlení, ale ne ke sklíčenosti. Nesoulad skutečného věku a vnitřního nastavení ve prospěch vyššího údaje o letech vypovídá o pesimistickém pohledu, chronické únavě, depresivních sklonech a mnoha dalších ne zrovna motivujících faktorech. To neznamená, že to máte vzdát. Když člověk pracuje sám na sobě, na svém duševním stavu, může dokázat skutečné zázraky. Zkuste svůj život změnit, zkuste změnit svůj pohled na něj. Začněte od maličkostí. Nedovolte, aby se předčasné stárnutí duše postavilo mezi vás a cíle, o které usilujete.

About the author

admin

Leave a Comment