PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Určete podle 8 znaků – jste silný člověk nebo ne!?

Written by admin

Již dávno se ví, že lidé, kteří se nebojí hájit vlastní názory a kteří jsou obecně silnými osobnostmi, působí na ostatní často příliš arogantně a arogantně. Takové názory však často vypovídají více o druhých než o silných osobnostech (a ještě více o jejich pocitech méněcennosti a pochybách o sobě).

Někteří lidé vnímají váš přímý a otevřený způsob komunikace jako hrubý. Ostatní budou vaši touhu vyjádřit a bránit svůj názor vnímat jako touhu po dominanci. Lidé kolem vás na vás mohou mít mnoho podobných názorů, ale všechny jsou nakonec způsobeny tím samým – vaším neotřesitelným sebevědomím, sebevědomím, které je v kombinaci s vašimi dalšími silnými vlastnostmi trochu děsí a plně je nutí. vědom si svého selhání v tomto ohledu.

Určete podle 8 znaků - jste silný člověk nebo ne!?

Malomyslní a úzkoprsí lidé se cítí ohroženi silnou osobností především proto, že nechápou, jak si můžete být tak jistí, aniž byste věnovali velkou pozornost tomu, co si o vás ostatní myslí.

Nepotřebujete pozornost někoho jiného

Silné osobnosti zpravidla nebývají těmi nejviditelnějšími lidmi v naší společnosti. Proč? Ano, protože tiše a klidně dělají svou práci a komunikují jen s těmi, kteří o ně mají zájem. Nemají ani čas, ani chuť plýtvat svou energií na nesmyslné akce, jejichž účelem je pouze upoutat pozornost ostatních. Jakákoli pozornost.

Doslova z nich vyzařuje sebevědomí a odhodlání. Život je naučil nikdy se nevzdávat ani necouvat, takže nečekejte, že se k vám budou plazit po kolenou, jen abyste jim věnovali trochu vaší pozornosti.

To však vůbec neznamená, že všechny silné osobnosti jsou úplně osamělí samotáři. Navzdory tomu, že nepotřebují cizí pozornost, jejich charisma k nim ostatní přitahuje jako můry k plameni. Často se stýkají s dobrými a zajímavými lidmi – ne proto, že by o to žádali, ale proto, že takoví lidé jsou rádi v jejich blízkosti.

Nesnažíš se zavděčit všem

Silní lidé necítí silnou potřebu být všemi milováni. Naopak, vždy a všude zůstávají věrní sami sobě a jdou za svými zvolenými cíli, i když se jim to nemusí líbit.

Ano, vždy a všude se k ostatním lidem chovají s náležitou úctou, ale to neznamená, že se budou před někým ponižovat, jen aby nezranili jeho bolestnou pýchu.

Silné osobnosti nikdy neskrývají svou pravou barvu, názory a schopnosti, a pokud se to někomu nelíbí a někdo si myslí, že ho to „tlačí“ a „tlouká“, ať!

Jste malým milovníkem výmluv a výmluv

Silní lidé nikdy neztrácejí svůj drahocenný čas výmluvami a výmluvami (ať už svými nebo cizími). Když jim něco nevyjde, nebudou se vymlouvat. Ne, zatnou zuby, v případě potřeby vystoupí ze své komfortní zóny a pokusí se vytěžit více i z té nejhorší situace.

Nesnášíš mluvit o ničem

Co je to za rozhovory? Ano, sám to víš. Ano, ano, tyhle trapné a jakoby „dřevěné“ konverzace o tom, „co je u koho nového“, nebo nudné diskuse o počasí, silnicích a práci… Opravdu, potkat člověka, se kterým jste několik měsíců nekomunikovali, resp. dokonce roky, opravdu s ním o tom chceš mluvit?

Nebylo by lepší vybrat si nějaké žhavé, živé, energické téma a promluvit si s partnerem o pocitech, umění, energii, záhadách vesmíru – o čemkoli, co může skutečně zažehnout jasný plamen diskuse? Tento plamen hřeje srdce a duše, zvláště pokud je sdílen s opravdu blízkými lidmi.

Silné osobnosti, které mají svůj názor, jsou zpravidla velmi chytré. Proto potřebují diskutovat o nápadech, inovacích nebo kreativních způsobech, jak odstranit překážky, které jim stojí v cestě. Dávají přednost konverzačním tématům, která mohou povzbudit jejich mysl a zajiskřit v očích. Vyhýbají se prázdným řečem, protože jsou prázdné. Protože takové rozhovory jsou obyčejné odpadky zabalené do fádního obalu.

Netolerujete ignoranci a necitlivost

Nejvíc ze všeho netolerujete lidi, kteří mají tendenci dělat ultimáta a konečná rozhodnutí v oblastech, kterým dostatečně nerozumí, a jednají instinktivně, aniž by se snažili „zapnout“ mozek.

Silné osobnosti, jako je ta vaše, jsou ve většině případů, ne-li ve všech, výsledkem uvědomění, empatie a hlubokého myšlení.

Máte jasné morální zásady a vždy je dodržujete

Stojíte pevně a sebevědomě na nohou a nic vás nevyvede z rovnováhy. Bez ohledu na to, jak divoká a abnormální se vaše morálka zdá svému okolí a jak moc se liší od jejich pohledu na svět, jen vy na ní děláte sebemenší změny, a to pouze v případech, kdy jste pevně přesvědčeni, že je to správné. .

Nikdo vás nemůže přesvědčit, abyste udělali něco, co je v rozporu s vašimi morálními zásadami.

Jste vždy připraveni přiznat své chyby

Silné osobnosti jsou silné, protože vědí nejen o svých silných stránkách, ale také o svých slabostech. Snaží se distancovat od vlastního ega, pocitu nadřazenosti nad ostatními lidmi. Když udělají chybu, upřímně ji přiznají – jak ostatním lidem, tak i sami sobě.

Nejsme dokonalí, čas od času děláme chyby, a to je v pořádku. Místo toho, aby udělali obvyklou chybu a chovali se jako děti, silné osobnosti to poznají a snaží se to napravit.

Nejste arogantní, znáte pouze svou hodnotu a svůj názor

Jste nezávislí, znáte hodnotu sebe i svého názoru a čas od času to může ostatním připadat arogantní. Drobní a úzkoprsí lidé se často pohoršují a chovají se destruktivně k lidem, kteří mají vlastní názor a jsou schopni si ho obhájit. Považují takové chování za normální a silné osobnosti – „arogantní arogantní“.

Váš silný charakter možná nenechá kámen na kameni v jejich nedbale poskládaném hodnotovém systému, takže je pro ně snazší vás odmítnout jako arogantního a panovačného člověka. Nenechte se jimi svést!

About the author

admin

Leave a Comment