PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Umělec, nebo myslitel?

Written by admin
umelec-myslitel-big

Lidé se dělí na myslitele a umělce. Jedni mají dobře rozvinutou činnost levé mozkové hemisféry, druzí pravé.

Levá strana užívá logiku, zaměřuje se na detaily, fakta a pravidla, ovládá slova a jazyk, zná názvy objektů, orientuje se na minulost a současnost, vyhledává pravidla, zná matematiku a je si vědoma znalostí, myslí na bezpečí, je realistická.

Pravá hemisféra užívá pocity, zaměřuje se na obecné, na představy a souvislosti, ovládá symboly a obrazy, rozpozná funkci objektů, orientuje se na současnost a budoucnost, vyhledává možnosti, zná filosofii a umění, je si vědoma významu, riskuje, je snílkem.

Dominantní strana mozku zásadně ovlivňuje vlohy i charakteristiku osobnosti. Neznamená to však, že na rozvinutí dalších vloh nemůžeme pracovat, že nám nejsou dány. Pochopit, která hemisféra je více rozvinutá a jak bychom mohli pracovat na svých návycích, abychom se zlepšili, nám pomůže seznam dole.

Nastartuj svůj rok 2021 – Online maraton pro aktivní vstup do Nového roku.


Levá hemisféra

– Lidé orientovaní na dosažení cíle, plánovití, mají pronikavé myšlení a málokdy jsou roztržití.

– Vše dělají přesně podle rozvrhu, informace zpracovávají přísně podle pořadí, jen aby si zjednodušili každodenní plánování a plnění úkolů.

– City nebrání přijímat rozhodnutí.

– Vlohy k matematice a exaktním vědám.

– Dobře si rozvrhují práci. Vždycky čtou pokyny a návody.

– Rádi pracují o samotě, v klidné atmosféře. Závěry opírají o výzkumy.

– Dávají přednost klasické hudbě.

– Mají rádi psi.

Nastartuj svůj rok 2021 – Online maraton pro aktivní vstup do Nového roku.


Pravá hemisféra

– Neplánovití, nepředvídatelní a citoví lidé. Dobře vycházejí s ostatními. Filosofický typ myšlení.

– Jednají spontánně, stále nedodržují termíny odevzdání práce. Úkoly plní na přeskáčku a po částech. Obraz vidí jako celek, nikoli v detailech.

– Sklon k rozhodování a jednání na základě citů.

– Vlohy k tvůrčím profesím.

– Problémy řeší intuitivně, nesnáší pokyny a návody.

– Výborní týmoví pracovníci, přednost dávají projektům, kde mohou uplatnit tvůrčí schopnosti.

– Mají rádi rock a pracovat mohou i při hudbě nebo zapnuté televizi.

– Mají rádi kočky.

Lidé s rozvinutou levou hemisférou mají rádi všechno pod kontrolou, daří se jim organizační práce. Bývají z nich dobří vedoucí studijních nebo projekčních skupin.

Neumějí dost dobře spolupracovat s těmi, kdo neberou věci tak vážně jako oni, s více svobodomyslnými kolegy.

Lidé s rozvinutou pravou hemisférou by měli zapracovat na organizaci práce, na dodržování termínů a jisté systematičnosti.

Nastartuj svůj rok 2021 – Online maraton pro aktivní vstup do Nového roku.

About the author

admin

Leave a Comment