PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test: vyberte inkoustovou skvrnu, která vám připomíná lidský obličej!

Written by admin

Psychologové pokládají tento rychlý a jednoduchý test za velmi pronikavý a užitečný při poznávání základních rysů lidské psychiky. Můžete se dozvědět mnoho věcí, které jste si sami ani neuvědomovali. Stačí se zamyslet a člověk si náhle musí připustit, že tyhle vlastnosti přinejmenším v nějaké míře má.

Skvrna č. 1

Jste realističtí a přítomnost jiných lidí je pro vás vždycky zdrojem potěšení.

1) Věci vždycky nahlížíte z pozice realisty. V důsledku tohoto vašeho postoje se lidé ve vaší společnosti cítí vždycky uvolněně a nenuceně.

2) Jste vnímání jako srdečný, přátelský, klidný člověk.

3) Nemáte v oblibě vyzývavé a křiklavé věci, nevyznáváte šablony a klišé. Oblékáte se vždycky decentně, prakticky i stylově.

Skvrna č. 2

Jste pragmatický, samostatný a sebejistý profesionál.

1) Věříte sami sobě a ve svou pracovitost – na štěstí nic nedáte.

2) Každý úkol řešíte realisticky a jednoduše.

3) Jste člověk rozhodný a sebejistý.

Skvrna č. 3

Jste rozumní, něžní, naplnění pohodou.

1) Jste bezstarostní, nikoli však povrchní.

2) Někdy docela vážně přemýšlíte nad smyslem života, většinou si však prostě užíváte všech jeho krás.

3) Někdy si zalezete na nějaké svoje vyvolené, šťastné místečko, abyste se trochu uvolnili a pobyli sami se sebou. V žádném případě však nejste nějaký samotář.


Skvrna č. 4

Jste veselý a optimistický člověk.

1) Milujete svobodu a přirozenost.

2) Ze života se snažíte užít si co nejvíc.

3) Jste také velmi zvídavý a vždy a všude všem novým dojmům otevřený člověk. Nesnášíte nudu.

Skvrna č. 5

Jste romantičtí, sentimentální a rádi se zasníte.

1) Jste velmi vnímaví a citliví k emocím lidí kolem sebe.

2) Vaše jednání vychází z citu, nikoli z rozumu.

3) Soustředíte se na dosažení vytýčených cílů.

Skvrna č. 6

Jste člověk důvěryhodný a samostatný.

1) Jednáte výlučně podle svého vlastního žebříčku hodnot, na základě svých stanovisek a postojů.

2) Nějaké výstřední trendy vás nemohou zaujmout, máte své vlastní jedinečné a elegantní způsoby.

3) Názor na druhé si utváříte s ohledem na stupeň jejich vzdělanosti a rozhledu.

About the author

admin

Leave a Comment