PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test: vaše skryté talenty

Written by admin
Test-vaše-skryté-talenty

Každý člověk je unikátem. Každý má také své zvláštní schopnosti, kterými dokáže udivit a potěšit ostatní. Tento test vám pomůže zjistit, kterou z nich máte vy. Někdy utratíme půl života na to, abychom našli sami sebe. Neznáme své silné stránky. Odpovězte na pár otázek jednoduchého testu. Po sečtení bodů zjistíte, čím se lišíte od ostatních.

Test talentů a skrytého potenciálu

1. Jaká práce se vám líbí nejvíc? Nemyslete při odpovědi na svoje vzdělání ani kariéru v dané životní etapě.

• psycholog nebo psychoanalytik— 0

• tvůrčí profese— 1

• vedoucí, novinář nebo učitel— 2

• jakákoli kancelářská „čistá“ práce— 3

• vědec nebo vynálezce— 4

• šéf, manažer, ředitel— 5

2. Co z uvedeného se vám nejlépe daří?

• porozumět a odhadovat myšlenky a pocity lidí— 0

• porozumět filmům nebo knihám— 1

• soucítit s lidmi a podporovat je— 2

• udržovat dům/byt v pořádku— 3

• rozumět novým proudům, nalézat nové způsoby uplatnění věcí— 4

• stanovovat cíle a určovat cesty k jejich dosažení— 5

3. Které z následujících tvrzení vás nejlépe vystihuje?

• víte, jak někoho ovlivnit— 0

• poznáte, co je hezké a vkusné a co ne— 1

• umíte to zařídit tak, aby se každý v kolektivu cítil dobře— 2

• vždycky víte, čím potěšit své blízké— 3

• vždycky si najdete něco, nad čím je třeba se zamyslet— 4

• umíte dobře koordinovat týmovou práci— 5

4. Zvolte si zvíře:
• motýl— 0

• labuť— 1

• delfín— 2

• vlk— 3

• vrána— 4

• lev— 5

5. Vyberte tvrzení, které je vám nejbližší:

• Na druhé straně zdi je vždycky nějaké ucho— 0

• Hustá mlha vůni květů neskryje— 1

• Naber si trochu vody a můžeš mít měsíc na dlani— 2

• Práce kvapná málo platná— 3

• Výhonky nepovyrostou, budeš-li je tahat ze země— 4

• Silní lidé mají přání, slabí mají sny— 5

Vyhodnocení testu «Vaše skryté talenty»

0 – 5 Znalec duše

Rozumět lidem není dáno každému. Vy však nejenom vidíte zákonitosti v tom, co a jak na člověka zapůsobí, ale dokážete to odhadnout předem. To z vás dělá skvělého manipulátora. Vaše schopnost však naprosto nemusí působit lidem škodu. Rozumíte lidské povaze a dokážete předcházet konfliktům a pomáhat najít vzájemné porozumění jiným. Lidské emoce a pocity jsou oblastí, v níž se cítíte doma. Pomáhá vám to poznávat sebe sama.

6 – 10 Člověk umění

Jste velmi pravděpodobně citlivá povaha, naplněná vnímavostí a citem pro umění. Váš vkus v oblasti filmu, výtvarného umění, literatury či divadla nemusejí sdílet všichni. Vysoce rozvinutý smysl pro krásu vás nejednou musel ponoukat vytvořit něco krásného také sami: psát, kreslit a malovat, učit se hrát na nějaký nástroj, rozvíjet přirozený herecký talent. Tyto schopnosti z vás dělají tvůrce. Ujasněte si, k čemu vás srdce táhne a rozvíjejte se v tom směru. Možná se vaše kniha stane bestsellerem nebo vaše obrazy budou viset ve známých galeriích.

11 – 15 Duše společnosti

Určitě vás zná spousta lidí, protože hodně času trávíte s přáteli a kamarády nebo s dobrými známými. Všechny je spojuje kladný vztah k vám. Jste dobrosrdeční, umíte skvěle vtipkovat, vyslechnout druhého, ale také se dobře bavit. Nejste vyložený vůdce, přesto pohledy většiny směřují vždycky k vám. Určitě se vám mnoho lidí svěřuje. Vaším talentem je umění naladit lidi k sympatiím k vlastní osobě. Přitahujete je. To z vás dělá znalce lidského života a otevírá vám to mnoho cest. Tam, kde je třeba jednat s lidmi, jste prostě nenahraditelní.

16 – 20 Novátor

Váš vysoký intelekt vás předurčuje jít vpřed, zkoušet všechno nové a nalézat v tom, co všem připadá obyčejné, něco zapomenutého, neobjeveného. Nové uplatnění starých věcí je vaším koníčkem. Neúnavně studujete věci málo známé a m álo prozkoumané. Občas máte nestandardní nápady, které někdy vypadají naprosto nemístně a podivínsky. To však jenom proto, že je nikdo nevyzkoušel. Nikdy vám nikdo neřekl, že jste „bláznivý profesor“? Bláznovství v tom žádné není. Prostě vás nudí chodit vyšlapanými cestičkami a dělat všechno postaru.

21 – 25 Ten vpředu

Schopnostem toho, kdo vede, se nejde naučit. Nastudovat se dají pravidla řízení, pokud zaujímáte řídící funkci. Ale narodit se vůdcem, to je něco docela jiného. Tito pevní, duchem silní lidé dosáhnou kvůli cíli všeho, co chtějí. Občas k tomu ani nemusejí vyvíjet zvláštní úsilí, protože lidé sami uznávají jejich autoritu. Vůdci dokážou koordinovat činnost jiných, znají cíl, plán i způsob jeho realizace. Dobydou nemalých výšin nejenom v pracovním úsilí, ale v životě vůbec. Dost často přijímají odpovědnost za jiné lidi. Všechny tyto schopnosti můžete, budete-li si to přát, objevit v sobě. Nebo jste je možná už objevili.

Teď tedy znáte své silné stránky a můžete usilovat o ještě větší úspěchy. Poznávejte sami sebe, měňte svět i lidi kolem.

About the author

admin

Leave a Comment