PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test: vaše cesta

Written by admin

vaše-cesta
Představte si, že máte na výběr z několika cest. Vyberte si jednu, která se vám nejvíce zamlouvá. Podívejte se, jaký význam test vašemu výběru přikládá:

Zvolte si cestu :

Silnice
1-silnice

Širé pole
2-pole

Nesjízdný terén
3-teren

Písčitá cesta
4-pisek

Železniční trať
5-zeleznice

Asfaltová cestička
6-asfalt

Úzká pěšinka
7-pesinka

Cesta mezi poli
8-draha v pole

Schodiště
9-schody

Cesta mezi vesnicemi
10-vesnice

Štěrková cesta
11-sterkova

Parková cesta
12-park

Silnice

Volíte jednoduchou a pohodlnou životní cestu. Je vytýčena a zná-li člověk pravidla, nic mu nehrozí. Před vámi tou cestou šli mnozí. A mnozí ještě půjdou.

Znáte nazpaměť pravidla „silničního“ pohybu životem a podle směru a pruhu, jímž se pohybujete, měníte svůj život tím či oním směrem, abyste se vyhnuli veškerým překážkám.

Širé pole

Jste snílek, který se kochá krásou. Kolem sebe vidíte jen to dobré a pěkn. Žijete v ustavičném očekávání zázraků. A ony se vám přiházejí, vždyť mysl je materiální.
Jste ochotni pomoci každému, kdo se dostane do neštěstí. Často o vás říkají, že „nejste z tohoto světa“.

Nesjízdný terén

Průkopníci jsou lidé odvážní a vy k nim patříte. Odkrýváte nové cesty a vedete za sebou lidi. Ocení však někdo vaše úsilí? Řeknou o vás dobré slovo? Vám na tom nesejde. Hlavní pro vás je, že máte cíl, za kterým můžete kráčet. A i kdyby vás nikdo nenásledoval, nijak to nezmenší vaši touhu jít vpřed a nacházet nové cesty.

Písčitá cesta

Svou cestu hledáte. Po písku se nejde moc pohodlně, ale je to lepší než si poškrábat nohy o štěrk. Písek se však může dostat do bot a dřít. Zato tlumí zvuk kroků a rychle vsakuje vodu, cesta je suchá.

Nad problémy dlouze nedumáte, snadno zapomínáte křivdy, nemilujete hádky. Respektujete jiný názor. Možná až příliš. Hledáte nejlepší varianty. Dokážete se poučit z chyb jiných, proto se nedostáváte do velkých trablí. Někdy vás život nudí a vydáte se za dobrodružstvím, které ne vždy končí dobře.

Železniční trať

Chůze není příliš pohodlná, člověk se musí přizpůsobit vzdálenosti pražců. Snadno se unavíte, život má na vás příliš velká měřítka. Hned vzlet, hned zas pád, změna nálady. Navíc se každou chvíli může objevit vlak, jako překážka, která drsně promění váš život. Jste na to připraveni?

Asfaltová cestička

Pěkně uhlazená, bez zvláštních rizik. Ukazatele tu chybí, zato si můžete jezdit, jak chcete. Některá pravidla však dodržovat musíte, abyste nesjeli z cesty. Pokládáte se za individualistu. Když se však dobře zamyslíte, zjistíte, že jste schopni svůj individualismus vyměnit za „výhodné týmové podmínky“. Je to výhodné a pohodlné.

Úzká pěšinka

Přání být jiní, než ti kolem, převládá nad nepohodlím pěšinky, kterou jste si vybrali. Je pro vás otrava jít už vyšlapanou cestou, raději objevujete nové, ještě neprozkoumané horizonty. A i když není známo, kam může taková cestička jednoho zavést, jdete raději tichou neprošlapanou pěšinkou než s davem, který vás nudí a unavuje.

Cesta mezi poli

Nehledáte jednoduché cesty. Zdá se vám, že jste jeden z mála, kdo si může dovolit jít sám proti všem. To je však spíše iluze než skutečnost. Vydáte celou zásobu životních sil na řešení jediného problému, přitom však nemusíte vůbec ničeho dosáhnout. Zvažte všechny okolnosti. Možná nemá smysl stát vždycky proti všem a je lepší poslechnout si jejich mínění. Možná to ani nejsou protivníci, možná mají stejný názor.

Schodiště

Jít stále vzhůru po schodech je těžké, ale možné. Snažíte se být úspěšní v kariéře, proto jsou pro vás schody vzhůru přirozenou cestou. Pohyb po schodech dolů, jakkoli pohodlnější, by vás přivedl k zoufalství. Pohyb po schodech vzhůru trvá do toho životního okamžiku, kdy dosáhneme vytouženého cíle, nebo ztratíme sílu. A pak je volba na nás. Setrvat na dosažené úrovni, nebo zvolit jinou cestu, klidnější a pohodlnější, s prostými, tichými radostmi.

Cesta mezi vesnicemi

Ani nejkratší, ani nejpohodlnější, ani nejsnadnější cesta. Ale je na ní dost místa, je tu jen málo lidí, člověk se může zamyslet a vychutnat si samotu a klid. Kam touto cestou dojde, není tak docela jasné. Záleží jenom na něm, na jeho schopnosti a přání jít jako osamělý poutník. Pokud zatouží zpátky k civilizaci, může zahnout k nejbližší dálnici, pokud se mu to znelíbí, vrátí se zpět za vesnická humna. Volba je jenom na něm.

Štěrková cesta

Člověk si tu snadno odře nebo jinak poraní nohy. Jít po ní je únavné. Proto ta častá špatná nálada, nespokojenost se životem. A ty vedou ke splínu a chmurám.

Parková cesta

Raději vidíte, když za vás rozhodne někdo jiný. To vás zcela uspokojuje, stejně jako tahle parková cestička, kterou založil a upravil někdo neznámý. Postaral se tak o vaše pohodlí. Bojíte se zodpovědnosti. Problémy přenášíte na jiné, životem kráčíte beze spěchu a užíváte si ho. A jste se sebou i se svou volbou zcela spokojeni.

About the author

admin

Leave a Comment