PSYCHOLOGICKÉ TESTY

TEST: Umíte přesvědčovat?

Written by admin

Tento test vám ukáže, jak dobře se dokážete domluvit s jinými lidmi a získat je pro svůj názor.

1. Zavzpomínejte na svá školní léta – daly děti ve třídě nebo v kamarádské partě na váš názor? Řídily se jím?

а) ano
b) ne

2. Říkají vám lidé kolem vás často, že jste sečtělí a vzdělaní?

а) ano
b) ne

3. Dokážete se ovládat a je obvykle nesnadné vyvést vás z míry?

а) ano
b) ne


4. Je vám vlastní touha lidi řídit?

а) ano
b) ne

5. Svěřují se vám rádi i docela cizí lidé?

а) ano
b) ne

6. Díváte se do budoucnosti vždycky s nadějí a dokážete i na krizových situacích najít něco kladného?

а) ano
b) ne

7. Rádi lidem poradíte a vůbec jim rádi nezištně pomáháte?

а) ano
b) ne

8. Stává se vám, že někdo řekne, že máte milý a příjemný hlas?

а) ano
b) ne

9. Uvažujete spíše logicky nežli obrazně a intuitivně?

а) ano
b) ne

10. Je možné označit vás za člověka s aktivním životním postojem?

а) ano
b) ne


Za každé «аno» si započítejte 2 bodyza každé «ne» 0 bodů.

Výsledek sečtěte a přečtěte si závěr:

0–6 bodů. Máte zřejmě spíše sklon k jisté závislosti na silných, výrazných osobnostech než k ovlivňování lidí kolem sebe. Není zas tak moc těžké vás o něčem přesvědčit, pokud vám argumenty připadají srozumitelné. Doporučujeme argumenty posuzovat kritičtěji a obecně projevovat méně důvěry k tomu, o čem vás lidé přesvědčují. Nebojte se proti něčímu názoru postavit ten svůj.

8–12 bodů. Někdy možná zbytečně neprojevíte dost jistoty, nebo se vám zkrátka zdá, že ani nestojí za to o něčem debatovat. Jindy možná dáte najevo jistoty až příliš. Avšak přimět někoho, aby zmlknul, není totéž, jako přesvědčit ho o správnosti svého názoru. Buďte trpělivější a otevřenější. I to, že vám debata připadá zbytečná, je názor. Dejte ho klidně najevo.

14–20 bodů. Jak se zdá podle výsledku testu, přesvědčit lidi dokážete. Vyvarujte se však každého pokušení jimi nějak manipulovat a svůj názor jim vnucovat. Nemusí totiž být vždycky ten jediný správný. Máte talent, ale buďte skromní a stůjte pevně na zemi. Nebude od věci čas od času si připomenout starou moudrost: můžeš-li o něčem přesvědčit skutkem, pak není proč ztrácet slova.

About the author

admin

Leave a Comment