PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test osobnosti: vyberte si svoje dveře.

Written by admin

Rychlotest podle tohoto obrázku vám pomůže zjistit, jakým typem osobnosti jste a odhalí základní rysy vaší povahy. Vyberte si dveře, které se vám nejvíc líbí. Moc nad tím nerozvažujte, prst zapíchněte do dveří, která vám padly do oka jako první. Bezprostřednost výběru je důležitá! Jaký je výsledek snadno zjistíte po odpovědí příslušného čísla.

1. Vůdcovský typ. Jste dělný, aktivní člověk. Vašeho názoru si lidé cení pro vaši nezaujatost a objektivitu. Máte rovněž velmi dobrou přesvědčovací schopnost, umíte lidi vést i organizovat. Do práce se pouštíte se zájmem a naplno. Rádi navazujete kontakty s lidmi a získáváte nové dojmy. A navrch ke všem svým schopnostem jste přesvědčený optimista. To a vaše skromnost vám pomáhá v každé záležitosti.

2. Důkladný typ. Máte mírné, klidné způsoby jednání. Nejprve myslíte, než něco řeknete. Každý svůj krok si předem analyzujete, každou možnou chybu uvážíte. K lidem přivykáte postupně, určitě jim hned nedůvěřujete. Čekáte, co vám o nich poví jejich činy. Pokud se přesvědčíte, že je někdo přímý a čestný, že stále pracuje na svých znalostech a dovednostech, je to váš člověk. S takovými lidmi se dokážete až nečekaně uvolnit, bavit se a smát.

3. Rozumový typ. Je vám vrozeno logické myšlení. Snad i v tomto testu budete zkoušet najít nějakou zákonitost. Snažíte se dělat všechno svědomitě. Jste poctiví sami k sobě i k ostatním. Dokážete být neobyčejně vytrvalí až tvrdohlaví, když vám opravdu jde o věc. Nikdy to však není pro osobní prospěch. Jste skromní a nenároční. Dovedete upřímně a něžně přilnout k někomu, komu můžete důvěřovat.


4. Otevřený typ. Vynikáte osobní odvahou. Nebojíte se změn, protože se umíte rychle přizpůsobit něčemu novému. Milujete život, nebojíte se věřit lidem, darovat jim štěstí, lásku a radost a jste přitom naprosto nezištní. Vaši blízcí jsou vám proto velmi oddáni. Nemáte strach dát najevo city, rychle dokážete člověka odhadnout a oblíbit si toho, kdo je vám sympatický. Podlost a lež ve vás vyvolává opovržení a nikdy je neodpouštíte.

5. Tvůrčí typ. Rádi a s vášní vytváříte něco nového, tvoříte, spřádáte fantazie, představujete si a podle toho pak měníte. Máte umělecké sklony, šikovné ruce a jste velmi společenští. Přátelství si ceníte nade vše. Lidi okouzlujete a doslova houfně přitahujete. V citech jste však věrní jediné lásce, nemáte sklon zrazovat ani přebírat někomu partnera, domov a váš partner jsou pro vás útočištěm, přímo posvátným místem.

6. Mírumilovný typ. Jste člověk velmi citlivý. Umíte soucítit, vyslechnout a pomoci. Vaši přátelé si vás cení pro vaši pozornost, vnímavost a ochotu pomáhat. Umíte utěšit i dodat odvahu. Ze všeho nejvíc nesnášíte hádky, spory a konflikty vůbec. Nebojíte se, ale třeba fyzické násilí vás vyloženě odpuzuje. Snažíte se všechno řešit domluvou, smírem a hledáním kompromisu. Máte přímo diplomatické nadání. Disponujete rovněž velmi dobrou pamětí.

About the author

admin

Leave a Comment