PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test: Který obrazec si vyberete? Přesnost: 95%

Written by admin
test-obrazec-95

Čtverec — především symbolizuje neúnavného pracovníka. Pracovitost, úsilí, téměř maniakální potřeba dovést jakoukoli započatou věc až do konce, vytrvalost beze zbytku vedoucí k dokončení práce – tím vším vynikají opravdové Čtverce.

Odolnost, trpělivost a metodičnost obvykle dělají ze Čtverců vysoce ceněné mistry svého oboru. Přidejme k tomu ještě ustavičný zájem o nové informace, přičemž všechny nové poznatky Čtverec okamžitě systemizuje a řadí jak náleží.

Čtverce se těší zasloužené pověsti vzdělanců, rozhodně alespoň ve svém oboru. Myšlenková analýza je Čtvercovou silnou stránkou. Má mimořádný smysl pro detail, což mu někdy brání učinit si celkovou představu.

A to nejdůležitější: Čtverce jsou dokonalí pedanti. Je pro ně velmi důležité, aby všechno zaujímalo svá obvyklá místa a události aby probíhaly podle jednou a navždy daného scénáře. Jakákoli odchylka z něj dokáže Čtverec nadlouho vykolejit, stává se roztržitým a zcela bezmocným. Přesnost a způsob dodržování pravidel slušnosti se u něj mohou rozvinout až do paralyzující krajnosti.

Trojúhelník — tento tvar symbolizuje vůdcovství. A mnohé Trojúhelníky v něm spatřují své předurčení. Nejcharakterističtější zvláštností pravého Trojúhelníka je schopnost soustředit se na hlavní cíl. Trojúhelníky jsou energické, nezadržitelné a silné osobnosti, které si vytyčují jasné cíle a zpravidla jich také dosahují.

Trojúhelník je člověk velmi sebejistý, zvyklý, že má ve všem pravdu. Silná potřeba věci řídit, být první, rozhodovat nejen za sebe ale pokud možno i za jiné dělají z Trojúhelníka osobnost ustavičně soupeřící a soutěžící s ostatními. Jeho dominantním zaměřením je vždycky zaměření na vítězství, na výhru a úspěch. Často riskuje, bývá netrpělivý a nesnášenlivý vůči těm, kdo váhají s rozhodnutím, nebo nejsou ochotni ho následovat.

Pro Trojúhelník je velmi traumatizující se v něčem mýlit a přiznat svou chybu, tím spíše pak veřejně. Jestliže pro Čtverec je věcí cti dosáhnout nejvyšší kvality odvedené práce, pro Čtverec je cílem dosáhnout vysokého postavení a domoci se blahobytu, jinak řečeno, udělat kariéru. Hlavní negativní vlastností Trojúhelníka je silný egocentrismus.

Kruh — mytologický symbol harmonie. Ten, kdo si ho s jistotou vybral, má upřímný zájem především na dobrých, srdečných mezilidských vztazích. Nejvyšší hodnotu pro Kruh představují lidé a jejich blaho. Kruh bývá nejčastěji tím pojítkem, které dává dohromady pracovní kolektiv nebo rodinu, vnáší do nich harmonii, srdečnost a lásku.

Nejspíš právě o těchto lidech se říká, že jsou sluníčka. Jsou vysoce vnímaví, schopni soucitu a empatie, citlivé reakce na stav někoho jiného. Lidi to ke Kruhům přirozeně táhne. Kruhy se v lidech dobře vyznají, poznají, kdo se přetvařuje a podvádí. Pokoušejí se vždycky zachovat mír a kvůli tomu se někdy vyhýbají přijetí pevného stanoviska nebo názoru nepodporovaného většinou. Pro Kruh není nic obtížnější, než stát se účastníkem konfliktu. Je šťastný, když spolu lidi vycházejí, proto když se Kruh s někým ocitne ve sporu, je dost pravděpodobné, že právě on ustoupí první.

Kruhy nevynikají rozhodností, jsou téměř neschopny intrik jakéhokoli druhu a často ani nedokážou sami sebe předvést jak náleží, protože svůj obraz neumějí patřičně vybarvit.

«Х»  symbolizuje kreativitu a tvorbu. Dominujícím způsobem myšlení „X“ je syntetický styl: kombinování naprosto odlišných, různorodých myšlenek a nápadů a na této půdě vytváření něčeho nového a zcela originálního. To je rodný živel „X“. Poznamenejme, že jak ukazují zkušenosti výzkumu, tvar „X“ si vybere přibližně jeden člověk z padesáti.

Na rozdíl od Kruhů nejsou „X“ absolutně nijak zainteresovány na konsensu, dohod nedosahují cestou ústupků, ale naopak vyostřováním konfliktu nápadů a budováním nové koncepce, jejíž součástí se konflikt stává, a tím způsobem je ukončen.

«X“ je dána vtipná nátura a dokážou toho patřičně jízlivě využít, chtějí-li někomu otevřít oči, aby ho upozornili na možnost jiného řešení.

V jasně strukturovaných, řízených a kontrolovaných situacích „X“ prostě nedokážou fungovat.

About the author

admin

Leave a Comment