PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test. Kam byste se báli vejít?

Written by admin

Joseph Campbell (1904-1987) byl americký religionista. Předmětem jeho výzkumu byly mýty a jejich význam pro lidské vědomí. Jednou prohlásil: „V jeskyni, do níž se bojíte vejít, je ukryt poklad, který hledáte“. Campbell se zajímal o všechny aspekty lidské existence. Filosofie života podle něj spočívá v hledání štěstí. Člověk se bojí jít za svou touhou a sám sobě staví překážky. Setkejte se se svým strachem, vyberte si na obrázcích vchod, který vás nejvíc leká a získejte odpověď, která vám pomůže najít štěstí.

Zvolte si číslo toho ze vchodů, který vás naplňuje největšími obavami.

kam-byste-se-bali-vejit

Číslo 1

Jestliže se bojíte vejít do ledové jeskyně, možná vám chybí duševní blízkost, srdečnost. Máte strach ze samoty, neštěstí nebo zklamání. Nicméně však strach z této jeskyně je dobrým znamením. Podle všeho máte pocit, že jste tam, kam patříte a víte, že jdete po správné cestě. Poklad, který vás v této jeskyni čeká, je láska. Jste-li osamělí, pak jste dozráli pro romantický vztah. Jste sebevědomí a najít partnera vám nedá velkou práci. Možná si myslíte, že abyste byli šťastni, nepotřebujete hledat partnera. Věřte však, že byste mohli být ještě šťastnější. Pokud už nějaký vztah máte, pak se vám možná nedostává srdečnosti v rodině, chybí vám důvěrný přítel nebo pochopení někoho blízkého.

Číslo 2

Pokud vás vylekal vzhled tohoto strašidelného tunelu, znamená to, že máte těžkosti se sebevyjádřením. Vzhled odpudivých stěn se stopami zatékající vody a plísně a temný konec tunelu bez prosvítajícího světla hovoří o tom, že jste se v sobě zamotali, nedokážete vyjadřovat své city a stále častěji je skrýváte v sobě.
Poklad, za kterým kráčíte, je poznání vlastního smyslového světa. Hledání znalosti a umění vyjádřit sebe a své city před ostatními. Věřte, že i když to pro vás nebude snadné, stojí to za to. Až se naučíte mluvit o svých citech, spadne z vás veliká tíha.

Číslo 3

Je-li vám nepříjemné pomyšlení na vstup do starého, opuštěného a polorozbořeného stavení, jste nejspíš silný a chytrý člověk s analytickým typem myšlení. Vaše volba vás rovněž charakterizuje jako člověka velmi uzavřeného.
Stěna s viditelným zdivem znamená, že jste kolem sebe zbudovali zeď a ohradili svůj svět dokonce i před blízkými lidmi. Stačíte si sami a vůči lidem kolem sebe vznášíte dosti tvrdé nároky. Pokladem, který hledáte, je způsob prolomení vlastního opevnění. Jako prorůstá tráva asfaltem, také ve vás narůstá potřeba důvěrného emocionálního styku s někým blízkým. Jste na cestě k úspěchu…

Číslo 4

Pokud vás vylekal tenhle starý dřevěný domeček, je vaše srdce nejspíš přeplněno srdečností a láskou a pociťujete velmi silnou touhu se o ně s někým podělit. Kvůli svým blízkým jste odhodláni k mnohému, chcete je obklopit teplem, péčí a láskou. To, co vás skutečně děsí, je materiální stránka věci. Jste bohatí duchovně a citově, vždy jste ochotni každého podpořit, ale trápí vás, že z nějakého důvodu nedokážete blízkým poskytnout potřebný komfort. Abyste získali, po čem toužíte, budete muset projít pracnou a dlouhou cestu. Nepatříte k těm, kteří snadno získávají peníze, budete se muset kvůli nim tvrdě snažit. Buďte si však jisti, že úspěch se nakonec dostaví.

Číslo 5

Pokud vás postrašila studna, není na tom nic divného. Je skutečně dost hrozné spadnout do studny. Nikdo neví, co tam dole je a jak se ze studny dostat ven. Ovšem pokud by snad někteří lidé dokázali i takovou situaci obrátit ve svůj prospěch a využít ji jako příležitost pobýt sami se svými myšlenkami, vy nic takového rozhodně nepotřebujete. Jste člověk, který si vystačí sám. Máte velkou sebedůvěru. Podobné prostory a situace vás omezují.Znamená to, že se vám v životě nedostává zážitků, dobrodružství. Z jakéhosi důvodu dnes nejste právě spokojeni s životem, který vedete. Brzdí vaši vnitřní energii a nedává vám možnost se naplno projevit. Je-li tomu tak, pak rozbijte okovy a vzhůru za dobrodružstvím! Začněte žít podle svého a budete opravdu šťastní.

Číslo 6

Polekali jste se králičí nory? Bojíte se tedy neznámého. Tahle na první pohled dost jednoduchá volba značí velmi mnohé. To, co je skryto pod zemí, si podvědomě vykládáme jako skrytou, nepoznanou část sebe sama. Podle toho, že jste si vybrali právě králičí noru, se dá soudit, že hledáte smysl života. Je to cíl velice obsáhlý, ale možná už máte alespoň nějaké ukazatele..? Pakliže ano, je to jasný příznak, že byste od promýšlení plánů měli přejít ke konkrétnímu jednání. Pusťte se do naplňování snu, možná právě on je vaší životní cestou.

Číslo 7

Pokud ve vás vzbudilo obavy tohle opuštěné schodiště někam dolů, je to nedobré znamení. Možná jste v poslední době často utrpěli nějaké fiasko, možná vás řetězec náhod opakovaně sváděl se špatnými událostmi, tragédiemi v rodině nebo mezi blízkými přáteli. Schody vedoucí dolů jsou symbolem odchodu ze života a popadané listí symbolizuje změnu životní fáze. Neznamená to, že je vám předurčeno něco špatného, možná však, že vás poslední události stále znovu přivádějí k myšlenkám na smrt. Máte z ní podvědomou obavu a tento strach se vám usadil v hlavě. Možná abyste se těchto myšlenek zbavili, chtělo by to zaměřit se na nějaký tvůrčí nápad, nebo se naopak opravdu seriózně začít zabývat vlastním zdravím, abyste se ujistili, že vám skutečně nic nehrozí.

Číslo 8

Obava z vězeňských dveří. To je velmi rozumná volba, ovšem charakterizuje vás s trochu jiné stránky. Jde o to, že vězení není jenom uzavření, je to také symbol zcela jiného života, který vás naprosto odřízne od normálního chodu událostí.
Tato volba vás charakterizuje jako člověka velice pracovitého a stálého, který plánovitě kráčí po cestě k úspěchu. Máte svůj cíl a máte plán, jako k němu dojít. Můžete být na sebe pyšní, protože jste vykonali opravdu vše pro dosažení toho, co už máte. Avšak vaše vnitřní já hledá poklad zcela odlišný. Jenom pohlédněte pravdě do očí: nastal čas si odpočinout, toužíte po pohodlí a klidu. Vaše duše i tělo žadoní o oddech, dovolenou, o trochu „dolce far niente“ a změnu dekorací. A na to byste se měli v nejbližším čase zaměřit. Dopřejte si odpočinek, vždyť už jste mnohého dosáhli a malou odměnu si vskutku zasloužíte!

About the author

admin

Leave a Comment