PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test: Jaký vzor jste si vybrali?

Written by admin

Test: Jaký vzor jste si vybrali?

Vzor 1 – s lebkou

Tento obrázek symbolizuje něco dočasného, přechodného. Obvykle si ho volí lidé toužící po nějaké změně – v sobě samém, v práci, ve svém životě jako celku. Chtějí být šťastni a jsou ochotni pro to mnohé udělat. I když snad nejsou spokojeni se současným stavem, neztrácejí optimismus a naději. Typickými jejich vlastnostmi jsou zvídavost, odvaha, zájem o všechno nové, houževnatost a pracovitost. Stále hledají nové cesty a svého cíle dříve či později dozajista dosáhnou. Jalmile přejde toto období hledání a tendence ke změně, přestane je tento vzor potisku přitahovat a volí si jiný.

Vzor 2 – s koněm

Tento vzor si většinou vybírají lidé trpěliví a neuvěřitelně vytrvalí. Metodicky kráčí krok za krokem k vytčenému cíli, neexistuje, že by nedokončili nějakou práci. Ve svém úsilí nepoleví, dokud nemají hotovo. Drží se přísně stanoveného pořádku a pravidel, nemají v oblibě improvizaci ani zkoušení nějakých okamžitých nápadů. Bývají to skvělí odborníci. Z jejich pohledu se věci daří, pokud jde všechno podle plánu. Milují logické konstrukce a schémata, nesnášejí překvapení, zavádění novinek a změny vůbec.

Vzor 3 – s ženskou tváří 

Obvykle si ho vyberou lidé tvůrčí a originální. Vyhýbají se vyšlapaným cestám, nemilují šablony a stereotypy, raději dělají všechno po svém, přičemž nacházejí nevšední a nestandardní přístupy a řešení. Mezi těmito originály často natrefíme na charismatické, okouzlující osobnosti, přátelské a vřelé. Jsou to bouřlivé povahy, snadno se rozčílí, ale stejně rychle se vracejí ke svému obvyklému širokému úsměvu. Nálady se u nich střídají rychlým tempem. Bývají to skvělí řečníci, ochotní podělit se o své skvělé nápady s každým, kdo o to stojí – a s tím, kdo o to nestojí, rovněž.

Vzor 4 – s měsícem 

V zimě v létě, bez ohledu na počasí, chodí tito lidé ve žlutém trikotu vedoucího závodníka.To je samozřejmě jen metafora, je však pravdou, že tito lidé jsou skutečnými „energizery“, ovšem na rozdíl od baterií ještě vybavenými ctižádostí a pragmatismem. Jsou ambiciózní, vědí, co chtějí a vědí také, jak toho dosáhnout. Jsou to silné osobnosti a velmi nebezpeční konkurenti. Nejsou však zákeřní a vždycky hrají fér, nedopouštějí se podrazů a před nikým neskrývají, že hodlají být v cíli první. Vtěšinou tam také první jsou.

Vzor 5 – s kruhovitě nakloněným stromem

Toto bývají osoby nadané silnou empatií. Jako nikdo jiný se umějí vžít do pocitů jiného člověka, představit si sebe na jeho místě, pocítit s ním soucit a dát mu najevo soustrast. Jsou to lidé laskaví a vnímaví. Šťastní se cítí pouze tehdy, je-li vše v pořádku nejen s nimi a jejich blízkými, ale také u všech jejich přátel. Berou si velmi k srdci neštěstí jiných a vždycky se snaží alespoň nějak pomoci. Konfliktům se hledí vyhýbat, raději lidi smiřují a uklidňují. Je-li to třeba, jsou ochotni ustoupit jako první, jen aby zabránili hádce.

About the author

admin

Leave a Comment