PSYCHOLOGICKÉ TESTY

TEST: Jaký je Váš typ osobnosti

Written by admin

Projděte si náš test a odhalte některé typická vlastnosti své psychiky.

Uvedená tvrzení oceňte podle následující stupnice: naprosto správně — 5 bodů; spíše ano než ne — 4; někdy — 3; spíše ne než ano — 2; naprosto ne— 1.

1. Zdají se mi výrazné, krásné sny.

2. Když se pouštím do nějaké práce, nerad se omezuji nějakým plánem postupu, v mnohém se řídím intuicí.

3. Některá moje důležitá rozhodnutí ovlivňuje mé okolí.

4. Zajímá mě divadlo, poezie a malířství.

5. Jsem nepraktický člověk.

6. Snadno si dovedu sám představit jako nějaké zvíře.


7. Vadí mi, když je v bytě všechno přesně rozestavěno a každá věc má přísně vyhrazené místo.

8. Snadno se urazím nebo se mě něco dotkne.

9. Když s něco přihodí někomu z mých blízkých, cítím se, jako by se to přihodilo mě samotnému.

10. Ve filmu, dramatu nebo literárním díle dávám přednost jisté nedopovězenosti, neúplnému uzavření dějové linie.

11. Moje city nepozorovaně přecházejí jeden ve druhý.

12. Stává se, že slyším, jak mě někdo volá jménem, ohlédnu se, ale nikoho nevidím.

13. Poněkud nudnou organizací lze nazvat takovou, v níž každý přesně zná své povinnosti a je absolutně jasné, kdo za co zodpovídá.

14. Rád sním a spřádám různé fantazie.

15. Moje otevřenost a přílišná blízkost s některými lidmi mi občas dělá problémy.

16. Je pro mě snadné vybavit si své dětské pocity a náklonnosti.

17. Není nijak jednoduché vést přesnou hranici mezi lidmi s psychickými problémy a těmi, kdo prakticky žádné nemají.

18. Skvělí rodiče jsou v srdci sami trochu dětmi.


Podle sečtených bodů si najděte svůj výsledek:

Ne více než 25 bodůв. Velkou radost vám v životě dělají různá materiální potěšení. Ve vztazích s lidmi kolem sebe můžete mít určité potíže. Jste však člověk solidní, je těžké vyvést vás z rovnováhy. Odpověď určitě nikdy nevypálíte jen tak od boku, nerozhodujete se ukvapeně, neřídíte se city, ale rozumem. Buďte méně uzavření, otevřete se víc svým nejbližším a nezapomínejte jim projevit svou něžnou náklonnost.

26 – 50 bodů. Vaše psychické založení se blíží zlaté střední cestě, což je samozřejmě velká výhoda pro vás i vaše okolí. Umírněnost je vaší zárukou úspěchu v čemkoli.

Více než 50 bodů. Jste poměrně dosti citliví na vnější podráždění. Více než ostatním vám vadí velmi jasné světlo a příliš hlasité zvuky. Občas býváte váhaví a nerozhodnost způsobuje i změny nálad. Lidé takového psychického založení bývají tvůrčími osobnostmi. Hledejte svou cestu vyjádření, nepoddávejte se tolik vnějším podnětům a zmírněte svoji důvěřivost. Byla by škoda zneklidňovat svou bohatou duši přeceňovanými malichernostmi.

About the author

admin

Leave a Comment