PSYCHOLOGICKÉ TESTY

TEST: jaké máte sebevědomí?

Written by admin

Zjistěte, jakou úroveň má vaše sebevědomí – odpovídající, sníženou nebo přehnanou?

1. Jak často vás trápí myšlenka, že jste něco neměli říci nebo udělat?

а) velmi často — 1 bod
b) občas — 3 body

2. Když se bavíte s nějakým skvělým, vtipným člověkem:

а) budete se snažit být ještě vtipnější— 5 bodů
b) nebudete se pokoušet o nějaké soutěžení, přiznáte si, že je lepší a nebudete v rozhovoru pokračovat — 1 bod

3. Zvolte si takový z následujících výrokůkterý je vám nejbližší:

а) to, co mnoha lidem často připadá jako dar štěstěny, bývá ve skutečnosti výsledkem usilovné práce — 5 bodů
b) úspěch často závisí na šťastné shodě náhod — 1 bod
c) v obtížné situaci není to hlavní ani úsilí, ani štěstí, ale člověk, který nás dokáže podpořit nebo uklidnit — 3 body

4. Je vám předvedena vaše karikatura nebo parodie na vaši osobuVaše reakce:

а) zasmějete se a budete mít radost, že je na vás něco originálního — 3 body
b) pokusíte se najít něco k smíchu na člověku, který vám karikaturu ukázal, a zesměšnit ho také — 4 body
c) urazíte se, ale nedáte to nijak najevo — 1 bod


5. Vždycky spěcháte a věčně nemáte dost času? Pouštíte se do úkolů převyšujících možnosti jediného člověka?

а) ano — 1 bod
b) ne — 5 bodů
c) nevím — 3 body

6. Vybíráte parfém jako dárek pro kamarádkuKoupíte:

а) parfém, který se líbí vám — 5 bodů
b) parfém, ze kterého podle vašeho názoru bude mít kamarádka radost, jakkoli vám osobně se nelíbí — 3 body
c) parfém, na který byla nedávno reklama v televizi

7. Představujete si rádi různé situaceve kterých se zachováte naprosto jinak než ve skutečném životě?

а) ano — 1 bod
b) ne — 5 bodů
c) nevím — 3 body

8. Dotýká se vás, když vaši kolegové (zvláště pak ti mladší) usilují být úspěšnější než vy?

а) ano — 1 bod
b) ne — 5 bodů
c) někdy — 3 body

9. Dělá vám potěšení někomu oponovat?

а) ano — 5 bodů
b) ne — 1 bod
c) nevím — 3 body

10. Zavřete oči a představte si postupně tyto tři barvyblankytnou, žlutou, červenou. Která z nich byla nejzářivější?

а) blankytná— 1 bod
b) žlutá— 3 body
c) červená — 5 bodů

Sečtěte body a podívejte se na VYHODNOCENÍ:

50—38 bodů

Jste se sebou spokojeni a cítíte se jistě. Máte určitou potřebu dominovat, rádi zdůrazňujete své vlastní já a stavíte svůj názor mimo názory ostatních.

Co o vás říkají ostatní vás příliš nezajímá, sami však máte sklon kritizovat jiné.

Čím většího počtu bodů jste dosáhli, tím více by o vás mělo platit, že máte rádi sami sebe, jiné však už méně.

Máte jeden zásadní nedostatek: berete příliš vážně svou vlastní osobu a těžko přijímáte kritiku ze strany ostatních. Také pokud by se vám nezamlouval výsledek tohoto testu, s největší pravděpodobností byste ho odbyli konstatováním, že «jsou to všechno jen nesmysly». Škoda, máte jinak nepochybně zdravý úsudek a stojíte oběma nohama na zemi. Stačí trochu si pohlídat poměr sebekritiky a kritiky a máte našlápnuto k úspěšné cestě životem.


37—24 bodů

Žijete v souladu se sebou samými, znáte se a víte, že se na sebe můžete spolehnout. Ovládáte vzácné umění najít východisko z obtížných situací jak čistě osobní povahy, tak i v mezilidských vztazích jiných osob. Nerozhodí vás něčí zášť nebo kritika a nepropadáte sebeuspokojení při něčí chvále. Znáte se a víte, v čem jste dobří a kde potřebujete přidat.

Vzorec vašeho vztahu k sobě samým i k jiným lidem by se dal vyjádřit slovy: «Jsem spokojen se sebou a jsem spokojen i s ostatními».

Máte normální zdravé sebevědomí, umíte být sami sobě oporou a zdrojem životní síly, přičemž – a to je na tom to hlavní – nikoli na úkor jiných.

23—10 bodů

Je zřejmé, že se sebou nejste spokojeni. Trápí vás pochyby a nespokojenost s vlastními rozumovými předpoklady, schopnostmi, úspěchy, zevnějškem, věkem, pohlavím…

Stop! Kdo vám tvrdil, že mít se rád je špatné? Kdo vám vštípil, že myslící člověk musí být se sebou neustále nespokojen? Zamyslete se, zda je vůbec možné, aby člověk natolik schopný sebereflexe za nic nestál. Rozhlédněte se kolem sebe a zjistíte, že většina lidí má své slabiny a má i svá silná místa. Stejně jako je máte vy. Buďte pyšní na svoji vnímavost a schopnost citu. Pochvalte se za schopnost vcítit se do druhého člověka. Usmějte se na sebe!

Jistěže se po vás nechce nějaká sebezálibnost a narcistní uspokojení. Musíte však sami sebe přijmout, vážit si své osoby, vidět svoje schopnosti a podporovat v sobě ohýnek lásky k sobě samému.

About the author

admin

Leave a Comment