PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test. Jaká by z vás mohla být kočka? Bez dlouhých úvah si vyberte kočičí tlapku.

Written by admin

1. Kočka filosofující

Nejoblíbenější činností tohoto povalujícího se nevzrušivého stvoření je zkoumání okolního světa a přemýšlení nad uspořádáním vesmíru. Je neuvěřitelně tajemné a zcela určitě něco ví, protože ztělesňuje moudrost celých staletí. Člověk by se ho rád zeptal na radu, ale nejlíp bude mu dát tužku a papír a poprosit o tajemství vesmíru a recept na život bez mráčku.

2. Kočka romantická.

Snad nejvíc kouzelná a přitažlivá. S nelíčeným zájmem sleduje všechny kocoury. Když vidí vázu s květinami, nedá si pokoj, dokud květy jeden po druhém nevytáhne a neodnese neznámým směrem se zasněným výrazem na tváři. Rozumí hudbě a uneseně naslouchá milostné lyrice.

3. Kočka „To jsem nebyla já!“

Když jí vyčítáte roztrhané záclony a rozhrabané květináče,předstírá, že vůbec neví, o co jde a nasadí výraz nevinně osočené bytosti. Z ruin, které ještě před hodinou byly vzorně uklizeným pokojem, si nic nedělá. Ztělesnění svaté nevinnosti, dokáže se tvářit jako křišťálově poctivý a absolutně bezbranný tvor.

4. Kočka gurmánka.

Určitě vám prošmejdí všechny tašky a když tam nenajde nic dobrého, bude vám naléhavě hledět do očí až do chvíle, kdy vás přemůže touha padnout na kolena a prosit za odpuš- tění. Ryba musí být nakrájená na malé kousky, salámek ten nejdražší a lednička vždycky otevřená. To vše minimálně třikrát denně.

5. Kočka herečka.

Tohle je rozená herečka. Ráda si hraje, v hračku promění cokoli. Za mašličku uvázanou na provázku prodá i duši. Je nekonečně zvědavá a vynalézavá. Rozveselí vás během chviličky, kdy za chodu vymýšlí neskutečné skopičiny. Mistrovsky zvládá letmé piruety a je neskutečně ješitná.

6. Kočka drzá a mazaná.

Stačí se na okamžik dívat jinam a svět už není, jako býval. Chybí kuřecí stehýnko na stole. Bez sebe- menších výčitek svědomí zcizí cokoli, co není pevně přibito na jakémkoli dostupném povrchu. Zvlášť ráda prohledává tašky. Reaguje pouze na přímý fyzický zásah v podobě odtažení za tlapky. To proto, že je zaujatá svým plánem a zapomene přitom i svoje jméno.

7. Kočka „Já jsem tady vedoucí“!

Celým svým zjevem dává najevo jedinou a zásadní myšlenku – já jsem tady paní! Zvláště nechápa- vým to dokáže vysvětlit podrobněji za pomoci kočičího nadávání a doložení drápky. Zcela určitě se uvelebí na jediné volné židli a nesleze z ní bez opravdu závažných příčin. Těmi mohou být buď pohodlnější židle nebo miska s rybou.

8. Kočka bojovná.

V podstatě by mohla být psem, kdyby dokázala naštvaně štěkat. To neumí, zato se dokáže mistrovsky bránit, tím spíš, že stačí jediná její zuřivá grimasa, aby se smečka psů ze širokého okolí dala na útěk. Je dokonalou ochránkyní, zkušenou stopařkou a spolehlivou obranářkou. Neřády všeho druhu rozpozná podle chůze a jejich zákeřné úmysly odhadne podle tváře.

9. Kočka lovkyně.

Seriózní vzhled, chůze pantera, moc toho nenamluví. Ztělesnění chladnokrevnosti a odvahy. Přichází tiše, ke dveřím naskládá myší mrtvolky a s hrdým výrazem si jde k ledničce pro odměnu. Když ji dostane a potvrdí příjem, beze slova opět zmizí. Pokud si někdo dovolí přehlédnout její nedostižné lovecké umění, vyzdobí celé území složitým ornamentem z myších nebožtíků.

About the author

admin

Leave a Comment