PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test: Jak milujete a koho v lásce potřebujete

Written by admin
barevny-test

Barvy mohou o tom, jak milujeme, říci mnohé. Vášnivě, šíleně, přirozeně, něžně… Zjistěte svou charakteristickou milostnou energii za pomoci tohoto testu, sestaveného pařížskou somatopsychoterapeutkou Frédérique Pétorin.

Návod

Tento test vyžaduje, abyste se dočasně oprostili od už zažitých podvědomých představ, které například spojují červenou barvu s vášní. Zkrátka si prohlédněte barevnou paletu a vyberte si jednu barvu. Měli byste cítit osobité spojení právě s ní.

RŮŽOVÁ

City

Tato barva symbolizuje absolutní, idealistickou a romantickou lásku, které se oddáte tělem i duší. Když milujete, nemůže vás nic zastavit. Usilujete o posvěcený svazek a raději zůstanete sami, než byste si začali s někým, kdo vás nezajímá.

Sex

Sex prožíváte jak na fyzické, tak na kosmické úrovni, dá se hovořit o tantrické sexualitě. Ve spojení s dalšími hodnotami vám umožňuje souznět s celým světem, poskytuje vám pocit ztotožnění s ním.

Koho potřebujete

Blízkou duši usilující o absolutní vášeň. Toho, kdo se umí vznést nad zem a skutečně to také dělá. Kdo se dává celý a je schopen dosáhnout stejných úrovní vědomí.

Slučitelné barvy

Červená, která vám umožní přidržet se země. Oranžová, kterou můžete strhnout svou vášní. A samozřejmě další růžová.

ČERVENÁ

City

Tato barva je symbolem matky Země. Jste rádi potřební. Mateřsky se o partnera staráte a každý den upevňujete váš svazek. Naplňuje vás odevzdání partnerovi, hlídání jeho pohodlí. Jste oporou, utěšujete, vaše bydliště je azylem.

Sex

Sex je pro vás jednáním poskytujícím vám celistvost, obnovujícím a přidávajícím síly. Vaše sexuální vztahy jsou velmi něžné. Této hostiny těla i ducha se zúčastňují veškeré vaše city.

Koho potřebujete

Toho, kdo ocení vaši péči, přitom však umí být nezávislý, má charakter a usiluje o pevný vztah, ideálně o vytvoření rodiny.

Slučitelné barvy

Modrá, která je citlivá, má umělecké sklony a ví, co je to oddanost. Zelená – štědrá, sentimentální a vnímavá, umějící ocenit, když ji někdo hýčká a pečuje o ni. Fialová, zodpovědná a seriózní; s ní můžete vytvořit i rodinu.

ORANŽOVÁ

City

Toto je barva symbolizující tryskající a nebezpečím výbuchu hrozící emoce, barva ztělesňující radost ze života, energii a nadšení. Ať už v okouzlujících krátkých známostech nebo dlouhodobém vztahu, vždy se ukazujete jako partner milující impulsivně, jako extrovert usilující o rozkoš. Milujete bez míry, ale také bez dramat.

Sex

Sexem vyjadřujete svou lásku k životu, hýříte energií, bavíte se s partnerem. Rozkoš vás osvobozuje, poskytuje vám možnost poněkud omezit příval emocí.

Koho potřebujete

Někoho, kdo není méně sexuálně zaměřen než vy, nebo kdo čeká, až ho probudíte. Partnera spojujícího v sobě pohyb, dobrodružství, svátek, partnera, který se vyhýbá rutině a nehloubá věčně sám nad sebou, takového, který věci „nekomplikuje“.

Slučitelné barvy

Jiná oranžová, s níž dokážete šlapat na plyn až do úplného vyčerpání. Červená, s níž by vaše emoce dostaly průchod. Elegantní modř, abyste realizovali své nadání.

ŽLUTÁ

City

Barva symbolizuje živou představu, reputaci a místo ve společnosti. Velkou pozornost věnujete oblečení, způsobům, kultuře a stejně tak i postavení. Vaše láska je racionální, nicméně jste svůdcem. Zbožňujete flirt a ještě raději upadáte v nadšení a stejně tak rádi ho budíte.

Sex

Opíráte se více o rozum než o city a před realitou dáváte přednost vlastním fantaziím. Sex – ano, ale nejdřív ať vás nechají chvíli snít.

Koho potřebujete

Vychovaného, skvělého a mocného partnera. Osobnost vyvolávající úctu, závist i nadšení. Kterého si přejí všichni, ale kterého se pouze vám podařilo svést. Takového, jímž se můžete blýsknout ve společnosti.

Slučitelné barvy

Jiná žlutá, sluneční a ambiciózní, která vám dodá váhy. Fialová – náročná, efektní a milující moc.

ZELENÁ

City

Zelená symbolizuje city, hlubokou, štědrou a něžnou lásku. Dáváte a dělíte se v úsilí o symbiózu. Když se zamilujete, jste v tom ponořeni celí. Jste vyrovnaní, důvěřiví a trošku naivní, na partnerovi vidíte jen jeho dobré stránky a jste ochotni vydat se ze všeho bez ohledu na cokoli, občas až přespříliš. Jste pozorní a starostliví a máte za to, že tomu, koho milujete, musíte být také přítelem.

Sex

Bez citu pro vás sex neexistuje. Jsou-li city silné a vzájemné, stává se sex svátkem, splynutím duší i těl.

Koho potřebujete

Sentimentálního, altruistického idealistu, který lásku pokládá za cíl i prostředek a s nímž můžete sdílet cokoli. Někoho, před kým se můžete zcela otevřít beze strachu, že vás odsoudí nebo zraní.

Slučitelné barvy

Modrá. Citlivá, intuitivní a idealistická. Zelená, spřízněná duše. Červená, spolehlivá, vnímavá a štědrá.

MODRÁ

City

Modrá barva symbolizuje intuici a umělecké sklony. Jste velmi citliví a tomu, co cítíte, důvěřujete. Jste také extrovert, který svou lásku vyjadřuje originálně. Láska vás musí inspirovat, dávat vám křídla a být oblastí bouřlivých, ale průzračných vztahů.

Sex

Rádi si povídáte před, při i po sexu. Vaše tvůrčí energie nachází v sexu přirozený výraz a nutí vás uvědomit si svou tělesnost, zatímco obvykle žijete převážně hlavou.

Koho potřebujete

Spontánního, přirozeného partnera, citlivého a připraveného ocenit vaši originalitu a rozšířit kvůli vám hranice svých zvyků a představ. Někoho, kdo se s vámi bude štědře dělit o vlastní zkušenosti.

Slučitelné barvy

Oranžová – avanturista a nadšenec. Červená, která vámi bude nadšena, bude si vás pěstovat a hýčkat. Růžová, která vás bude inspirovat a s níž budete mít srdečný vztah.

FIALOVÁ

City

Symbol sebekontroly a autority. Ovládáte se, krotíte své city i impulsy. Rádi si vybíráte, rádi rozhodujete a řídíte. V lásce jste opatrní. Máte sklon k pevným vztahům, raději s partnery, kteří očekávají, že budete rozhodovat a také je chránit. Rádi stanovujete rámec a dbáte, aby ho partner nepřekračoval.

Sex

Máte lehký sklon k dominanci. Zadáte tón a hledíte si uchovat kontrolu nad situací. Sex je tím vzácným okamžikem, kdy odkládáte brnění a otevíráte se citům.

Koho potřebujete

Zdrženlivého, poddajného partnera, nejlépe vámi zcela nadšeného. Vyhýbáte se extrovertům, hledačům dobrodružství a svůdníkům.

Slučitelné barvy

Červená skýtající pocit bezpečí. Žlutá, zářivá a velkosvětská. Růžová, schopná vám vnuknout lásku na první pohled a prorazit vaše brnění.

STŘÍBŘITÁ

City

Barva symbolizuje přijetí a schopnost naslouchat sám sobě. V lásce představuje čistou ženskost, nezávisle na tom, zda si ji zvolí muž či žena. Jste citliví a chápete city jiných, vyzařujete měkkou a světlou energii, která vábí, uklidňuje a okouzluje.

Sex

Něžnost, vytříbenost, fantazie, schopnost prožívat a vyjadřovat svůj ženský základ. Sex je pro vás alchymií, v níž se vzájemně doplňují dva protipóly.

Koho potřebujete

Citlivého, vnímavého a dostatečně zralého partnera, který bude chápat své vlastní i vaše ženské založení. Důvěra mezi vámi musí být naprostá a komunikace lehká, živá a vynalézavá.

Slučitelné barvy

Zelená – pro svou citlivost. Modrá pro fantazii, cit pro krásu a vytříbenost. Růžová kvůli symbióze srdce, těla i ducha.

About the author

admin

Leave a Comment