PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test „Energie dne narození“

Written by admin

Kalendářní datum narození obvykle ukazuje na skrytý vnitřní talent, který se dá uplatnit při rozhodování o profesi, kariéře nebo při jiných důležitých rozhodnutích. Tento test používá pouze kalendářní číslo pro den, ve kterém jste se narodili. V případě dvouciferného data stačí jen sečíst číslice. Kdo se například narodil 20. dne měsíce, sečte 2+0 a dostane číslo dne svého narození: 2.

Výsledky testu „Energie dne narození“

Číslo 1 — narození 1., 10., 19. nebo 28. dne v měsíci. Všechna mentální i jiná energetická charakteristika vaší osoby se dá svést do jedničky. Pokud jste se narodili:

1. – jste nezávislý, originální a tvůrčí typ lídra, rozený průkopník.

10. – jste umělecky tvůrčí osobnost se sklony k idealismu, nedáte se jen tak spoutat domácím pohodlím.

19. – totéž, co platí u 10., jdete však více do krajností a všechny rysy jsou u vás buď rozvinuty velmi silně nebo naopak velmi slabě.

28. – jste něžní a dovedete snít, zároveň však jste nezávislí a máte silnou vůli.

Energetická charakteristika vaší osoby míří k číslu 2 – narození 2., 11., 20. nebo 29. dne v měsíci. Vaše povaha se dá nahlížet ze dvou různých úhlů. Jste mírotvorcem a dobrým výkonným pracovníkem. Pokud jste se narodili:

2. – jste citliví, emocionální, umíte vyjít s lidmi a pracovat v kolektivu. Dejte si dobrý pozor na tendence udělat z vás „hadr na podlahu“, které by mohla vyprovokovat vaše mírná povaha.

11. – jste inspirátor, přirozené médium, osobnost se zvýšenou citlivostí a intuicí, naplněná velkou emocionalitou.

20. – taktický, diplomatický, muzikální. Možná máte i dobrý hlas a pěvecký talent.

29. – snílek pevně hájící svoje názory. Schází vám rodinné zázemí.


Jestliže je vám dána energie čísla 3, to znamená, že jste se narodili 3., 12., 21. nebo 30. dne v měsíci, bude ve vašem životě dostatek šťastných chvil. Máte dar řeči a jste tvůrčím typem člověka. Pokud jste se narodili:

3. – jste přátelský a k umění tíhnoucí člověk, intelektuální typ se smyslem pro humor a dokonalou schopností sebevyjádření.

12. – člověk praktický a disciplinovaný. Máte velmi dobré logické myšlení.

21. – máte mnoho dobrých vrozených dispozic a velké množství zájmů. Jste pohostinný člověk.

30. – rozený herec, velmi dobrá představivost a intuice. Nelibujete si v těžké práci.

Energetická charakteristika je vyjádřena číslem 4 – narození 4., 13., 22. nebo 31. dne v měsíci. Jste nezávislí a také praktičtí. Typ reformátora a bojovníka za správnou myšlenku. Pokud jste se narodili:

4. – jste přesní, solidní a poctiví, věnujete pozornost detailům. Vaše vytrvalost je podpořena pevnou vůlí.

13. – vynikáte pracovitostí. Považujete si rodinného zázemí. Jste vhodný typ na místo řídícího pracovníka.

22. – vládnete univerzálním myšlením a velmi dobrou intuicí, jste velmi emotivní, někdy snad až ke své škodě. Těšíte se sympatiím okolí, kolegů i známých.

31. – velmi dobré vlohy k podnikání. Jste iniciativní a rozhodní.

Energie dne narození vede k číslu 5 – narození 5., 14. nebo 23. dne v měsíci. Nemilujete trvalou stabilitu, vyznáváte svobodu a máte rádi změnu. Jen vzácně odmítnete možnost vyzkoušet něco nového. Pokud jste se narodili:

5. – obvykle se řídíte svou intuicí. Jste zvídaví a chytří, zájmy a záliby bez problémů či zábran střídáte a z každého se dokážete nějak poučit.

14. – jste soucitný a citlivý člověk. Pokud je to v souladu také s vaším individuálním astrologickým horoskopem narození, máte velký úspěch v hazardních hrách.

23. – silná osobnost. Velmi dobrá představivost, obratnost. Perspektiva stát se dokonalým profesionálem svého oboru.

Energetická charakteristika dne narození dává číslo 6 — narození 6., 15. nebo 24. dne v měsíci. Přátelé, společnost a láska – buď jen něco z toho nebo i všechny tři složky hrají velikou roli ve vašem životě. Typická je tendence k přijímání zodpovědnosti. Pokud jste se narodili:

6. – stejně silně milujete domácký život i společenské vztahy, v obojím jste úspěšní. Pravděpodobná je muzikálnost. Nejspíš z vás bude dobrý rodič.

15. – jste velkorysý a velmi čestný člověk, máte umělecké sklony. Umíte využít náhody a mnohému se naučit přímo z praxe.

24. – byli jste stvořeni pro domácí krb. Máte úctu ke starší generaci i dost trpělivosti k péči o ni – vaše profese by se o tento rys měla opírat.


Energetické danosti dávají číslo 7  – narození 7., 16. nebo 25. dne v měsíci. Svým založením jste vlastně poustevník. Chytrý, se zájmem o vědy a velikou touhou po vědění včetně ezoterických znalostí. Milovník samoty. Pravděpodobně vám nevyhovuje fyzická práce. Pokud jste se narodili:

7. – jste individualista, trochu pedant se sklonem k tvrdohlavosti. Máte pronikavý rozum. Pokud se nevyskytují nějaké překážky v osobním astrologickém horoskopu narození, můžete být dobrým médiem.

16. – je vám vlastní analytické myšlení, jste lehce náladoví, věrní, toužíte po lásce a něčí blízkosti.

25. – máte velmi dobře rozvinutou intuici, vyloučen není vážný zájem o okultismus a ezoteriku, v každém případě jste zvídavý, hloubavý typ.

Energetická charakteristika je soustředěna do čísla 8 – narození 8., 17. nebo 26. dne v měsíci. Vaše myšlení i schopnosti jsou velmi vyrovnané, máte dispozice pro obchodní a podnikatelskou činnost. Pokud jste se narodili:

8. – jsou vám dány schopnosti dobrého výkonného pracovníka, umění vydělat peníze bez porušení zákonů justice nebo morálky.

17. – materialistický pohled na život, cílevědomost, dobrý obchodní a podnikatelský instinkt.

26. – jste člověk vyrovnaného založení s dobrými organizátorskými schopnostmi. Není vyloučeno, že předmětem vaší hrdosti jsou především váš dům a rodina.

Energie vašeho dne narození dává číslo 9 – narození 9., 18. nebo 27. dne v měsíci.
Vaším životním posláním by mělo být projevování soucitu a služba lidem.

9. – jste velmi lidští, chytří a štědří, ochotní dělit se o své znalosti.

18. – jste velmi nezávislí, dobře kvalifikovaní k záležitostem, kterými se zabýváte. Umíte dobře poradit.

27. – pestré zájmy, houževnatost, rozhodnost, emocionalita– to jsou vaše charakteristické rysy. Pokud osobní astrologický horoskop není proti, bylo by z vás dobré médium.

About the author

admin

Leave a Comment