PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test „Čtverce“. Během dvou minut se o sobě hodně dozvíte.

Written by admin
test-ctverce

Tento test je široce využíván v psychoanalýze. Stačí dvě minuty a dozvíte se hodně o své osobnosti. Vemte si čistý list papíru a překreslete na něj obrázek nahoře. V každém ze čtverců pak podle svého uvážení dokreslete to, co pokládáte za vhodné.

Čtverec číslo 1

Charakterizuje vaši cílevědomost.

Pakliže se bod stal středem nějakého obrazce, jste člověk jediného cíle. Zobrazuje-li bod oko nějakého stvoření, máte velmi dobrou představu o tom, co chcete. Jestliže jste vedle namalovali spoustu dalších bodů, jste člověkem mnoha cílů a nedokážete si vybrat ten hlavní.
Čtverec číslo 2

Vypovídá o tom, nakolik podléháte cizímu vlivu.

Jestliže jste přimalovali ještě jednu nebo více vlnitých linií, jste závislí na mínění jiných lidí. Pokud jste přimalovali nějaký samostatný objekt, například lodičku, letadlo, nebo něco jiného, rozhodujete se samostatně.

Čtverec číslo 3

Ukazuje váš vztah k rodině.

Malý čtvereček označuje dům a rodinu Vše ostatní je vnější svět. Kde máte nejvíc objektů, tam je zaměřena vaše pozornost. Avšak stal-li se malý čtvereček okénkem a zbylý prostor pokojem, pak je vám rodina vším a ostatní svět tvoří jen pozadí.


Čtverec číslo 4

Umožňuje určit vaši komunikativnost.

Jestliže jste dvě šikmé čáry propojili, jste společenský člověk. Pakliže jste z nich vytvořili jeden celek, například řeku nebo cestu, silnici, je komunikace s lidmi základem vašeho života.

Čtverec číslo 5

Zjišťuje, zda máte myšlení konkrétní nebo abstraktní.

Pokud jste nakreslili něco reálného, například ovoce, člověka nebo autíčko, máte konkrétní myšlení. Znamená to, že se přátelíte s logikou a můžete udělat úspěšnou kariéru manažera nebo finančníka. Pokud jste nakreslili nesmyslný vzor z kroužků, kudrlinek a teček, myslíte tvůrčím způsobem. Můžete být úspěšní v malířství i na divadelní scéně.

Čtverec číslo 6

Tady jde o vztah k lásce.

Tento obrázek jde vykládat téměř tak, jako se vykládají sny. Jestliže jste dvě čáry spojili do něčeho vysokého, máte zakázané myšlenky. Pochodeň znamená, že máte málo vášně. Mrakodrap s okénky zase ukazuje, že hledáte partnera. Pokud jste nakreslili stromy, pak potřebujete srdečnost a romantiku.

About the author

admin

Leave a Comment