PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test. Co vidíte na obrázku?

Written by admin

Co vidíte na obrázku?

  1. Moře
  2. Loďku
  3. Ženu
  4. Vlny

Moře – symbolizuje nekonečnost života, vaše podvědomí i intuitivní sílu, kterou vládnete. Naslouchejte svému nitru, nechte si poradit svým vnitřním hlasem. Spoléhejte na intuici.

Loďka – je symbolem emocionální cesty životem. Moře ji unáší jednou dolů, jednou nahoru. Zdá se však, že vaše loďka je nepotopitelná.

Žena – naznačuje příjemné perspektivy a rodinné radosti. Příslib úspěchu i štěstí v záležitostech srdečních i v životě jako celku.

Vlny – značí silné city a prožitky. Jsou rovněž symbolem lásky, osobních vztahů a uznání.

About the author

admin

Leave a Comment