PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test. Co vidíte na obrázku?

Written by admin

Co vidíte na obrázku?

  1. Notu
  2. Dveře c
  3. Žluté světlo

Zvolte jednu z možností a podívejte se na výsledek!

Nota – jste ztělesněním harmonie. Váš život připomíná hudební dílo. Sami si volíte nástroj, na který budete hrát, sami zadáváte tón i tempo.

Dveře – máte schopnost vidět věci, které jiní přehlédnou a pochopit jejich skrytý smysl. Všímáte si maličkostí, které často rozhodují o celku.

Žlutá barva – symbol života. Jste pro lidi sluníčkem, jehož věčný úsměv, vtip a dobrá nálada je přitahují.

About the author

admin

Leave a Comment