PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test. Co jste nejdřív uviděli na tomto obrázku?

Written by admin

Co vidíte na obrázku?

  1. Stromy
  2. Nahá dívka
  3. Voda

Stromy Jste otevřený člověk, poctivý sám k sobě i k ostatním. Vyznáváte zásadu plnění svých povinností a nemáte pochopení pro nesplněné úkoly nebo nedodržené sliby. Jste přátelští a vlídní ke každému, zvláště k těm, kdo potřebují pomoci. Roina je pro vás velmi důležitá. Pro svoje blízké jste zárukou pohody a bezpečí.

Dívka Jste typem aktivního, podnikavého člověka, chrlícího nového nápady a překypujícího energií. Dokážete snadno opustit myšlenku, u níž postřehnete, že nemá dobré praktické vyústění, stejně jako úporně pracovat na nápadu, jehož realizace slibuje úspěch. Jste sebekritičtí a v jednání s lidmi se přese všechnu svou energii umíte držet zpátky.

Voda Nepotrpíte si na společnost, jste člověk, který se drží spíše stranou. Nejste však nějaký samotář, umíte si zajímavě popovídat a být příjemným společníkem v důvěrném kruhu přátel. Milujete knihy a umění, vaše cestování je nejčastěji spojeno s tímto zájmem. Jste člověk klidný, stálý a spolehlivý.

About the author

admin

Leave a Comment