PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test. Co jste nejdřív uviděli na obrázku?

Written by admin

Co vidíte na obrázku?

  1. Mikrofon
  2. Boxerskou rukavici
  3. Ruku
  4. Vypínač

Vyberte jednu z možností a podívejte se na výsledek!

Mikrofon – je symbolem vnější odezvy. Zdá se, že jste vzbudili něčí zájem, ať už v dobrém či zlém. Většina lidí vás má v oblibě, pokládají vás za sympatického, úspěšného a přátelského člověka. Přesto se mohou najít i pomlouvači. Buďte připraveni a nedejte se ničím zaskočit.

Boxerská rukavice – vaše konkurence by si měla dát pozor, nikdy se jen tak nevzdáváte. Na každý střet jste připraveni a vždycky máte v záloze náhradní řešení. Jak se říká, na vás si jen tak někdo nepřijde.

Ruka – ruka je symbolem štěstí i úspěchu, ruka sevřená v pěst navíc ukazuje na pevnou vůli. Jste cílevědomý a pracovitý člověk. Co si umíníte, toho dosáhnete. Umíte si v zájmu cíle mnohé odříci. Nikdy byste však nepoškodili svou rodinu nebo přátele.

Vypínač – symbol schopnosti střízlivě posoudit situaci a přijmout náležitá opatření. Díváte se svět reálnýma očima, lidi a jejich jednání posuzujete klidně, věcně a shovívavě. Nevznášíte se v oblacích a stojíte nohama pevně na zemi.

About the author

admin

Leave a Comment