PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Test. Co jste nejdřív uviděli na obrázku?

Written by admin

Co vidíte na obrázku?

  1. Obličej  
  2. Siláka
  3. Superhrdiny

Zvolte jednu z možností a podívejte se na výsledek!

Obličej – stavíte se zpříma ke každému problému, každé otázce. Nehledáte laciná řešení a nesnažíte se vyhnout přímým odpovědím, i kdyby vám to mělo způsobit nepříjemnosti. Možná vás všichni nemilují, zato jsou si jisti, že na vaše slovo je naprosté spolehnutí. Respektují vás i ti, kdo s vámi nesouhlasí.

Silák – vždycky jdete na kořen věci, chcete znát příčiny i důsledky každého jevu. Nepřijímáte ukvapená rozhodnutí a nedopouštíte se unáhlených akcí. Vaše rozvážnost se vám mnohokrát vyplatila a ještě vyplatí.

Superhrdinové – nelétáte snad jako oni v oblacích, jste však stejně aktivní, podnikaví a pozitivně naladění. Pokud se vám něco nepodaří, hledáte ihned jiné řešení a nedáte se jen tak odradit. Chyby vás neodrazují, učíte se z nich.

About the author

admin

Leave a Comment