PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Sousedství těchto 2 čar na vašich dlaních může o vás hodně říci!

Written by admin

Jestliže zvýrazněné dvě linie na vašich čarách spolu sousedí jedním ze způsobů, které ukazuje obrázek, může to něco prozradit o vaší osobnosti. Musíme podotknout, že jde o skutečnosti související s láskou a manželstvím. Buďme však poctiví – kdo by se nechtěl dozvědět něco o tom, co ho čeká v lásce a partnerském životě?

Podívejte se tedy na své dlaně položené vnitřními hřbety k sobě tak, aby špičky malíčků byly ve stejné výšce. Najděte příslušné dvě čáry, které ukazuje vyobrazení, a pozorně je prozkoumejte. Zaměřte se na jejich délku a na to, jak vysoko na dlani jsou umístěny. Vypadají úplně stejně? Vidíte nějaké odchylky? Nyní se podívejte na výklad každé z možných variant.

1. Jestliže je čára na levé ruce výš

Vypovídá to o tom, že ve svém milostném životě budete typem bojovníka a vítěze. Nikdy v životě nepropasete šanci být s tím, koho milujete. Jste vášnivý, příjemný a laskavý člověk, s nímž je možné uspokojivě budovat dlouhodobý vztah.


2. Jestliže je výš čára na pravé ruce

Znamená to, že jste velmi moudrý a racionální člověk. Víte, že láska musí být trpělivá a vlídná a tohoto hesla se držíte a budete držet po celý život.

3. Jestliže jsou tyto linie na obou dlaních ve stejné výšce

Svědčí o tom, že jste opravdu dobrosrdečný člověk s velmi dobrým srdcem. Jste také velmi citliví a je snadné vás zranit.

Dozvěděli jste se něco nového? Doufáme, že vám to pomůže při navazování nového vztahu nebo rozvíjení toho, který už máte.

About the author

admin

Leave a Comment