PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Rychlý test: zvíře, které na obrázku uvidíte jako první, o vás řekne pravdu

Written by admin

Nehledě na stupeň civilizovanosti spojení mezi člověkem a přírodou stále existuje. Téměř každý z lidí má v živočišné říši svého favorita. Podle názoru psychologů jeho výběr jistým způsobem vyjadřuje vnitřní sebeidentifikaci člověka. O tento názor se také opírá test, který vám přinášíme.

Podívejte se na obrázek. Které zvíře jste v něm okamžitě uviděli? Zkuste důvěřovat vlastnímu podvědomí a dozvědět se o sobě něco nového.

Holubice

Holubice je známým symbolem míru a naděje. Svým založením se v tomhle holubici podobáte. Toužíte po mírném, klidném životě, vaše duše je čistá. Díky svému založení vidíte ve světě kolem sebe jenom to dobré a radostné. Nakazíte tím každého, kdo se ocitne ve vaší blízkosti – u všech převládnou radostné pocity a naděje na lepší budoucnost.Motýl

Motýl je ztělesněním krásy a rozkoše. Vaším význačným rysem je hluboké pochopení pomíjivosti pozemského života. To je důvod, pro který nikdy nedopustíte, aby váš život byl naplněn nudou. Snažíte se mít potěšení z každého okamžiku a nehodláte život rozměnit na drobné. Vaše duše září krásou a něžností, které přitahují každého, kdo jde kolem.

Orel

Orel byl vždycky spojován se svobodou a touhou po volnosti. Jste člověkem, pro kterého je život bez nových a nových zážitků a bohatýrských dobrodružství prostě nemožný. Snažíte se být vždycky lepší než ostatní. Hrdost a neuvěřitelně silný pocit vlastní důstojnosti vám jednoduše nedovolují dát si laťku níž – vždycky na tu nejvyšší příčku! Jste člověk nezávislý, který stále dobývá další a další vrcholy úspěchu. Těšíte se proto respektu přátel i nepřátel.

Pes

Věrnost a oddanost, to jsou vlastnosti, pro které je pes tolik oceňován. Je přímo jejich symbolem. A pro vás je opravdu velmi těžké si jenom představit, že byste opustili člověka v neštěstí, že byste mu neposkytli pomoc. Vaše laskavost a empatie přinášejí lidem duševní klid a radost. Cítí se ve vaší blízkosti vždycky v pohodě a bezpečí. Jen pouhou svojí přítomností jim dodáváte víru ve vlastní síly. Není důležité, kolik jich bude u vás hledat jistotu a sebedůvěru – vašeho porozumění bude vždycky dost pro všechny.

Vlk

Pro vlka má mimořádnou důležitost jeho osobní prostor a zachování vlastní individuality v životě smečky. Velmi pečlivě si hlídáte vlastní zónu komfortu, zároveň však nedokážete žít mimo společnost. Okruh lidí, s nimiž se stýkáte, je obvykle dosti úzký; k výběru přátel přistupujete s velkou zodpovědností a nedůvěřujete jen tak každému. Fantasticky propojujete individualismus se strachem ze samoty. Na první pohled protiklad, vám však jeho vyrovnávání dodává moudrost a uvážlivost.Kudlanka nábožná

Kudlanku pokládají v mnoha kulturách za tvora posvátného. Patříte k lidem, kteří jednoznačně dávají přednost samotě a pohroužení do sebe sama. Cítíte se naprosto v pohodě v absolutním tichu, neboť právě v něm se můžete oddávat svým milovaným činnostem. Knihy jsou vaši nejlepší přátelé, četbě dáváte přednost i před stykem s lidmi. Svým založením jste velmi opatrný člověk. V případě nezbytnosti projevujete schopnosti obratného manipulátora.

About the author

admin

Leave a Comment