VZTAHY

Proč si člověk vybírá komplikované a zamotané vztahy – duchovní příčina

Written by admin

Zdravý vztah je vždycky harmonický, zatímco různé vášnivé romány představují pravý opak. Podobné vztahy působí kontraproduktivně, jsou plné konfliktů a sporů. A ustavičně se zmítají mezi nenávistí a láskou.

Jestliže máte vztah s partnerem, který se vám vysmívá a chová se agresivně, musíte se nezbytně co nejdřív poradit s odborníkem, abyste v sobě našli sílu takový vztah přerušit.

Na druhou stranu však milostný vztah, ve kterém není vůbec žádné napětí, připadá mnoha lidem jednotvárný a k ničemu.

Proč tomu tak je?

Klasické vysvětlení spočívá v tom, že se nám zkrátka líbí někoho dobývat. Jakákoli komplikace zvyšuje hodnotu milostné hry.

Avšak rozporuplné svazky, plné nepřekonatelných překážek, mohou mít i poněkud složitější vysvětlení. Je zajímavé, že ty nejtěžší a nejkomplikovanější vztahy zpravidla přitahují silné osobnosti.

Sklon k navazování obtížných a komplikovaných milostných vztahů může mít i duchovní pozadí.

Jak objevit svou hodnotu, odhalit zdroje své vnitřní síly, přestat být obětí okolností a dovolit si žít šťastný život v proudu.>>>

Obtížní partneři odrážejí naši individualitu.

Protivy se přitahují, často však mimo povrchních rozporů může mezi partnery panovat i skrytá shoda, což obvykle posiluje vzájemné tíhnutí.

V některých případech však naopak může tato shoda vyvolávat také podráždění, protože takový partner se stává zrcadlem odrážejícím všechny naše slabosti a nedostatky. Z toho důvodu bude pro dva egoisty či nespolehlivé lidi dlouhodobá vzájemná láska věcí obtížnou.

Každý vztah je tedy třeba nahlížet také jako šanci čelit jeho temným stránkám a konec konců je překonat. Začněte se ke svému komplikovanému partnerovi, kterého doopravdy milujete, chovat jako k daru Vesmíru a společně pracujte na překonání svých nedostatků.

Karmické lekce.

Některé vztahy způsobují poranění, která však lidé často touží vyléčit především proto, aby ve vztahu setrvali i nadále. Zvnějšku to může působit jako naprostý masochismus, možná však, že podobného člověka někomu pošle sám osud, aby si očistil karmu.

Láska dvou lidí může být reinkarnací vztahu, který měli ve svých minulých životech. Jejich duše se teď setkávají znovu, aby vyřešily své staré problémy.

Lidé rovněž mohou navázat vztah z důvodu mentálního spojení, které mezi nimi existuje. Jejich setkání se pak pro oba stává lekcí sebezdokonalování, která jim umožní získat konečně hlubší vztah.

V rané etapě takového spojení to přitom nemusí být zcela zjevné, postupně však napětí mezi partnery vede k rozvoji jejich osobností i k rozvoji jejich vztahu.

V jaké fázi životní transformace se nacházíte a jak překonat životní těžkosti, se kterými jste se právě potkali. Video z programu “Průvodce těžkými časy” ZDARMA >>>

Láska jako bitevní pole.

Prostřednictvím konfliktu, prostřednictvím oné protikladnosti vzniká cosi nového, co obsahuje prvky obou střetnuvších se tendencí. Je to syntéza. Ke stejným procesům může docházet v romantickém vztahu, když dojde ke střetnutí dvou od počátku protikladných osobností.

Vášnivá láska může připomínat válku. A jak napsal o věčném boji protikladů starořecký filosof Herakleitos z Efesu, „Válka je otcem všeho, králem všeho“.

Nepřipomíná snad vášnivá láska bitevní pole?

Proto pokud skutečně nemáte nic proti tomu navázat apriorně neharmonický a toxický vztah, neostýchejte se vybrat si partnera, který bude výzvou vašemu intelektu, emocionálnímu a duchovnímu světu.

I kdyby takový vztah neměl mít dlouhého trvání, bude pro vás užitečnou lekcí.

About the author

admin

Leave a Comment