PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Použijte svou intuici a vyberte si jednu z karet

Written by admin

Intuice (z lat. intueri – dívat se zblízka, pozorně) je myšlenkový proces spočívající v téměř okamžitém nalezení řešení problému s nedostatečným povědomím o logických souvislostech.

Intuice je nezbytná pro lidskou tvořivost, když je nutné objevit nebo použít nové znalosti k transformaci nebo zlepšení reality.

Tento pojem bývá vykládán ve dvou rovinách: v neodborné literatuře je proces intuice často obdařen nějakou přímou a mystickou vlastností; druhý výklad zahrnuje odkaz na lidské chování ve složitých, nejistých situacích.

Mechanismy intuice jsou založeny na různých typech komplexního zpracování informací – verbálních i neverbálních, dobrovolných i mimovolních.

Někdy, když jsme zmatení, potřebujeme pomoc a pochopení toho, co se děje. Co by se mělo dělat v té či oné situaci, která nastala, a co bychom měli očekávat od zítřka? Odpověď na tyto otázky dají karty od hypnoterapeutky Liz Bartoli!

Vyberte si ódu z karet intuitivně a zjistěte, jaké sdělení pro vás obsahuje!

Použijte svou intuici a vyberte si jednu z karet

Mapa #1

Je čas si usnadnit život. Je čas jít cestou božské milosti s důvěrou, jednoduchostí a přijetím. Nemusíte se snažit něčeho dosáhnout.

Můžete jednat s grácií bez připoutanosti a důvěry, aby bylo vše tak, jak má být. Zákon efektivnosti nás povzbuzuje, abychom pracovali chytřeji, ale ne vždy usilovněji.

Je to jako naučit se nechat se unést vlnou ke břehu, než neustále plavat sami – nebo dokonce proti proudu, což by cestu ještě ztížilo.

Proto se musíte naučit naslouchat svému univerzálnímu vesmíru. Někdy máte chuť jít dál, ale vaše intuitivní znalosti vám pomohou odpočívat.

Zákon efektivnosti je také někdy znám jako cesta nejmenšího odporu. Musíme najít sílu, která přichází, když se pustíme a věříme, protože Vesmír ví, co dělá! Teď věř. Věřte, že vše přijde v pravý čas.

Mapa #2

Když meditujete, zůstaňte věrní tomu, co inspiruje vaše srdce a pomáhá vám stát se silnějšími. Jste zde, abyste žili svůj život, abyste byli věrní tomu, co je pro vás skutečně důležité.

Nalaďte se na své srdce. Co milujete natolik, že jste kvůli tomu připraveni překonat jakoukoli překážku? Co vás motivuje a inspiruje? Ne to, co se zdá možné nebo praktické, ale co je autentické? Jsme silnější, když upřímně nasloucháme svému srdci.

Když chceme být tím, kým jsme, je pro Vesmír jednodušší, aby nás vedl. Když se naučíte a přijmete, kdo skutečně jste, začnete mít silnější vibrace. Vesmír je velmi štědrý, bezpodmínečně podporující a milující, takže vám poskytne vše, co potřebujete k uskutečnění vašich snů!

Mapa #3

S touto kartou obdržíte božské upozornění, že ve vašem životě probíhá karmické čištění kombinací vašeho vlastního úsilí a duchovní milosti od Božství. Je čas jednou provždy zahojit staré rány!

Karma není trest. Karma je plán lekcí naší duše pro tento život, přenesený z minulých životů. Takto se vyvíjíme my a jak se vyvíjí naše duše, někdy prostřednictvím výzev a někdy prostřednictvím požehnání.

About the author

admin

Leave a Comment