PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Posvátné číslo vašeho jména

Written by admin

Copak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně…“ Každý zná tyhle nádherné verše. Julii však k jejímu prohlášení vedla touha vyjádřit, že ani smrtelná zášť mezi Kapulety a Monteky nebrání její lásce. Jinak je však význam jména veliký. Každé z nich má svou důležitost a také svůj posvátný kód, který bezprostředně ovlivňuje osud nositele jména.

Ovšem ne každý ví, co to je, posvátný kód a jak se dá zjistit. Napište na kus papíru své jméno a příjmení. Máte-li dvě křestní jména, napište obě. Nad každým písmenem napište příslušnou číslici a všechny sečtěte. Dostanete-li dvojciferný výsledek, sečtěte i číslice v něm.

Příklad:

Anna Sníčková

1+5+5+1 = 12 (číslo pro jméno)

1+5+9+3+2+6+4+1 = 31 (číslo pro příjmení)

12+31=43

4+3=7

Posvátný kód jména Anna Sníčková je 7.

Náš příklad uvádí vyloženě příznivý, šťastný případ, neboť lidem, jejichž konečné posvátné číslo jména je beze zbytku dělitelné třemi, je osud neobyčejně příznivě nakloněn a dopřává jim hojnost úspěchů a štěstí. V ostatních případech už některá z čísel nemusejí mít dost silnou ochrannou moc pro některé ze životních oblastí.

A co si má tedy počít ten, kdo nemá dost silné posvátné číslo? Jsou snad tito lidé odsouzeni k životním nezdarům, smůle a neštěstí? Numerologové ujišťují, že si nikdo nemusí zoufat. Problém je ovlivnitelný a dobře řešitelný, jestliže se připojíte k energetickému poli svého rodu.


Energie rodu

Kromě posvátného kódu je jméno nositelem své vlastní energie. Například zde uváděná Anna pochází z hebrejského „Chana (Channa)“ a znamená „milostiplná“ nebo „milá“. Avšak i když jméno nějaký konkrétní význam nemá, obdařuje svého nositele těmi rysy, které jsou založeny v jeho zvuku.

O nic menší vliv nemá na lidský osud příjmení, nesoucí v sobě mohutný proud energie předků.

Za dřívějších časů panovalo přesvědčení, že dát dítěti jméno někoho z příbuzných, jehož život nebyl šťastný, může být špatnou předzvěstí jeho dalšího osudu. Nebyla to jen planá pověra, protože numerologové tvrdí, že právě se jménem je možné nešťastný osud potomkovi předat. Lidé by tedy měli být opatrní, když vybírají a dávají dítěti jméno.

Pokud se zaměříte na jména, na která lze ve vaší rodině narazit nejčastěji, dokážete snadno vypočítat jednotné energetické pole rodu. Jestliže se například ve vaší rodině dvakrát vyskytuje totéž jméno, stává už se energetickým centrem vašeho rodu. A čím častěji v rodině narazíte na své vlastní jméno, tím silnější je vaše vnitřní propojení s předky. Chcete-li tedy zajistit svým dětem šťastný úděl a přejete jim, aby byly šťastné a úspěšné, musíte je napojit na energii rodu. Ze všeho nejdřív ovšem musíte zjistit, jaký byl osud lidí, jejichž jména se shodovala, abyste bezděčně neposílili negativní energii předků.

About the author

admin

Leave a Comment