PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Numerologie: jaký význam má počet písmen ve jméně

Written by admin

Odedávna je známo, že jméno má výrazný vliv na osud člověka. Osudový význam má nejenom symbolický smysl každého jména, ale také počet písmen, která ho tvoří. Ovlivňuje lidskou povahu, chování člověka, jeho osobní život i vztahy s okolím.

Od jednoho do dvou písmen

V tomto mnohotvárném světě se můžeme setkat s nejrůznějšími, někdy zcela podivuhodnými jmény. Společné mají jen jediné – skládají se z písmen. Každé písmeno je nositelem určité energie. Proto může jméno být mohutnou slitinou nejrůznějších energií. Čím více písmen jméno má, tím složitější je energie ovládající lidský osud.

V některých kulturách narazíme i na jména, která mají jen jedno písmeno. Z pohledu numerologického se jméno nemůže skládat z jednoho písmene, proto jednohlásková jména numerologie nehodnotí. Jediné písmeno má příliš málo energie.

S dvoupísmennými jmény se setkáváme daleko častěji. Patří k nim například mnohá čínská osobní jména. Z hlediska numerologického nejsou ani tato jména tou nejlepší variantou, protože do osudu svého majitele vnášejí prvek neúplné hodnoty a nedokončenosti. Mohou se stát příčinou životní osamělosti, nejrůznějších zkoušek a nelehkého osudu obecně. Aby byl negativní vliv jména složeného ze dvou písmen oslaben, doporučují numerologové ho „prodloužit“ přidáním ještě jednoho jména.


Tři písmena

Také jména sestávající ze tří písmen vnášejí do osudu nositele podstatný díl problémů. Kromě jiného svého majitele ponoukají k přehnané sebedůvěře a názorové nesnášenlivosti. Jsou rovněž nabita vysokým podílem aktivní bojovnosti, neboť jsou spojena s bojovným Marsem.

Právě proto jsou jména složená ze tří písmen (Ada, Lea, Iva, Eva, Ema a další) pro ženy kritická. Ne každá žena dokáže vydržet ustavičný bojový rytmus. Krom toho může takové jméno ženu zbavit něžnosti, poddajnosti a možná i určité části ženskosti. To jí může komplikovat osobní život a vztahy s opačným pohlavím.

Naopak mužům energická jména ze tří písmen (Jan, Ivo, Leo, Oto atd.) pomáhají projevit svou mužskou podstatu a realizovat se v životě.

Čtyři a pět písmen

Čtyřpísmenná jména je rovněž vhodnější dávat mužům, protože svým majitelům neslibují žádný zvlášť snadný osud, vedou k nesčíslným životním peripetiím a zklamáním. Krom toho tato jména jako magnet ke svému majiteli přitahují všemožné pomluvy a drby a zavádějí ho do sféry vlivu a působení jiných osob. Mají však i něco pozitivního – přinášejí člověku uvolnění, činí ho komunikativním a společenským.

Jména složená z pěti písmen jsou nejrozšířenější. Vládne jim Jupiter, planeta zákona a autority. Mužům s pětipísmennými jmény slibuje tato okolnost společenskou aktivitu a vede je k plnění povinností vůči společnosti a vůdcovství.

Pro ženy je jméno sestavené z pěti písmen méně harmonické, opět pro přílišnou aktivitu. Majitelky takových jmen mají silnou vůli, což jim ztěžuje vztahy s opačným pohlavím.

Šest písmen ve jméně

Numerologové pokládají šest písmen v ženském jméně za optimální. Tato jména jsou spojena s Venuší a nesou ženskou energii. Ze stejného důvodu však nejsou příliš vhodná pro muže, neboť jim dodávají nadbytek něžnosti, přecházející až ve změkčilost.

Ženská jména ze šesti písmen jsou ženě velmi příznivá, pomáhají svým nositelkám plnit svou ženskou povinnost, získat harmonii a realizovat se.

Jak ženám, tak mužům, se jmény sestavenými ze šesti písmen numerologové nedoporučují po uzavření sňatku měnit partnera. Působí to neustálé pohyby v osobním životě a může to skončit osamělostí.

Jména složená ze sedmi písmen

Jména složená ze sedmi písmen jsou spojena s planetou zkoušek a omezení, přísným Saturnem. Pro tato jména je typický rytmus samostatného a pozdního rozvoje. Jejich nositelé bývají často uzavření, drží se stranou a těžko navazují kontakt s okolím.

Ženy se sedmihláskovým jménem se vyznačují přísnými zásadami, které v životě neochvějně uplatňují, fanatičností a snahou za každou cenu dosáhnout toho, co si přejí. Muži jsou často krutí a jejich životní cesta vyžaduje pevnost a zocelenost.


Osm, devět a deset písmen

Osm písmen ve jméně znamená nezávislost, podivínství, originalitu i výstřednost. Mnoho majitelů takových jmen se vyznačuje nepředvídatelností, volnými mravy a tíhnutím ke všemu novému. Osmipísmenná jména jsou nakloněna příznivěji ženám než mužům. Volnost v milostných vztazích však mnoho těchto žen vede k nepromyšleným svazkům, které jim přinášejí pouze zklamání.

Devět písmen ve jméně mívají lidé tvůrčí a sniví. Devět písmen přináší romantické sklony, intuici, schopnost vnímat krásu. V povaze však tito lidé nemají dost odolnosti vůči životním zkouškám a někdy upadají do závislostí na alkoholu nebo jiných drogách.

Jmen z deseti písmen není příliš mnoho. Mají v sobě vysoký energetický náboj, který umožňuje mnohého v životě dosáhnout, nebo naopak všechno ztratit, energii zbytečně vyplýtvat a zcela ochabnout.

About the author

admin

Leave a Comment