PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Neudržujte vztahy, které nepotřebujete, a úroveň vaší energie se rychle obnoví

Written by admin

Pokud vás název trochu zarazil, nebojte se. Nechceme tvrdit, že máte pěstovat jen vztahy, ze kterých můžete mít nějaký prospěch. Máme na mysli skutečnost, že stejně jako uzavírání se před světem, tak i nadbytečná frekvence kontaktů s ním mohou škodit.

Pokud vám dělá starosti vaše zdraví, jestliže vaše podnikání nezažívá právě ty nejlepší časy a pociťujete úpadek sil, zkuste omezit četnost svých kontaktů s lidmi.

Jistěže je styk s lidmi věc prospěšná a také nezbytná. Setkání, rozmluvy, pošta, to všechno člověka spojuje s okolním světem. Ovšem nadbytek takového stýkání není o nic méně nebezpečný, než jeho naprostá absence.

Každý kontakt s lidmi znamená emocionální výdaje, což platí pro obě zúčastněné strany. Výjimkou jsou ti nejbližší, s nimiž komunikujeme bez nějakého přidaného úsilí, před nimiž se neostýcháme být skutečně a naplno sami sebou. Trochu ošklivěji by se dalo říct, že si před nimi na nic nehrajeme. Oni nás totiž znají, znají naši povahu, naše zvyky, názory, podivnůstky, způsob života… a mají nás i přesto, v těch šťastnějších případech dokonce právě proto rádi.

Jak objevit svou hodnotu, odhalit zdroje své vnitřní síly, přestat být obětí okolností a dovolit si žít šťastný život v proudu.>>>


Avšak komunikace s lidmi neznámými, i když jsou to třeba slušní a dobří lidé, nás stojí daleko více sil.

Takový kontakt vás dokáže skutečně slušně vyčerpat, protože v průběhu rozhovoru vynakládáte mnoho energie na držení těla, na dodržování slušných způsobů, na správnou výslovnost každého slova, na udržování pozornosti ke všemu, co partner v rozhovoru říká a co vám odpovídá, na udržení své hlavní myšlenky a také taktiky, kterou jste se rozhodli uplatnit a konečně i na projevení trpělivosti a tolerance vůči tomu druhému.

Ovšem konverzace sama není tím jediným, co vás může zbavovat sil. Vyčerpávající může být každý druh kontaktu. Například ustavičně vyzvánějící telefon může konec konců způsobit až depresivní stav.

Návštěva nejrůznějších akcí, z nichž nemáte žádný bezprostřední užitek, nekonečné společenské rozhovory o věcech, které zajímají pouze vašeho spolubesedníka, udržování korespondence pouze ze slušnosti, to všechno způsobuje a prohlubuje pocit deptající únavy.

I když se třeba během dne nevěnujete vůbec žádné práci a jenom různými způsoby udržujete kontakty s lidmi, budete se večer cítit naprosto vyčerpaní.

Největší nebezpečí představuje skutečnost, že chronická únava časem přechází ve chronickou vyčerpanost.

Jakou diagnózu tomuto stavu přisoudit? Intoxikace hyperkomunikací. Způsobili jste si otravu nadbytečnou komunikací.

Jaký lék se dá na tento stav doporučit? Potřebujete snížit četnost svých kontaktů a začít co možná nejvíce času věnovat sami sobě.

V jaké fázi životní transformace se nacházíte a jak překonat životní těžkosti, se kterými jste se právě potkali. Video z programu “Průvodce těžkými časy” ZDARMA >>>


Udržovat prázdný hovor plný nicneříkajících tlachů anebo naslouchat něčí nekonečné zpovědi, to přece není a nebylo to, čemu jste se chtěli věnovat. Nepřijít na setkání, kde jste slíbili být, je samozřejmě strašně trapné. Ale po pravdě řečeno, proč máte chodit na setkání, o kterém předem víte, že pro vás nebude absolutně ničím prospěšné? Přemýšlejte tedy už předem, kam jít a proč. Setkávat se s lidmi jenom proto, že vás pozvali, je prostě nesmysl. Vy jste druhou stranu setkání a není důvod, proč by z něj měla tak či onak profitovat jenom jedna strana, zatímco vy se budete cítit jako vyždímaný citron.

Omezení počtu nepotřebných kontaktů vám umožní obnovit bývalou energetickou úroveň velmi rychle. Krom toho vám toto jednoduché opatření dovolí zjistit, kteří lidé se po dlouhou dobu přikrmovali vaší energií. Uvidíte, že záhy začnou projevovat neobyčejné úsilí vrátit věci do původního stavu a vytrhnout vás ze stavu „žalu a samoty“.

Váš telefon ani na chvíli nevystydne, přehřátý nesčetnými telefonáty a esemeskami ve stylu „mám takovou starost“ a „co se s tebou stalo“… V první řadě tedy přerušte styk právě s těmito lidmi.

About the author

admin

Leave a Comment