PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Namalujte kaktus a zjistěte něco o své osobnosti

Written by admin
namalujte-kaktus

Nabízíme vám kreslený test „Namalujte kaktus“. Namalujte na list papíru kaktus. Potom si ho podrobně prohlédněte a pokuste se ujasnit si, co vlastně znamená ten či onen detail. Co na vás obrázek prozradí?

Při výkladu testu věnujte pozornost následujícím podrobnostem:

1. Umístění na papíře

Obrázek umístěný uprostřed vypovídá o normální úrovni sebevědomí, spokojenosti se svým postavením, absenci nějakých zvláštních ambicí. Čím výš obrázek na papíře je, tím vyšší sebevědomí a analogicky, čím je níž, tím méně sebejistoty. Posunutí doleva znamená sklony k introverzi, vpravo k extroverzi. Také velikost kaktusu je důležitá, čím je větší, tím větší sklon k vůdcovství a prosazování svého názoru jako jedině správného.

2. Linie a síla tlaku tužky na papír

Čím silnější přitlačení tužky k papíru, čím větší přerývanost linií, tím větší jsou autorovy sklony k impulsivnosti, úzkosti a sklíčenosti. Tenké čáry, určitá lehkost tužky a volné linie obrázku jsou prvky dodávající kaktusu sympatickou přitažlivost a pozitivitu a hovoří o přizpůsobivé, vlídné povaze, smyslu pro humor, optimistickém naladění a otevřenosti. Různé cikcaky a ostré výčnělky jsou pokládány za projevy uzavřenosti, samotářství, vyhýbavosti a nastraženosti. Pozornost je třeba věnovat rovněž tvaru kaktusu. Složitý, bizarní a protáhlý tvar vypovídá o snaze předvádět se a o strojené povaze.

3. Pokojový, nebo ve volné přírodě?

Podívejte se, kde kaktus roste. Je-li namalován v květináči, vykládá se to jako touha po domácím pohodlí, snaha vytvořit rodinu, útulný domov. Na druhé straně divoký, nepěstěný kaktus namalovaný někde na poušti zosobňuje vědomě zvolenou nebo vnucenou samotu. Pokud snad kaktus vyrůstá „odnikud“, nemá žádnou, ani tu nejmenší oporu nebo podložku, pak i ve skutečnosti chybí autorovi opora, jistota, domov, blízký člověk, možná ani neplánuje rodinu, nebo snad má těžkosti či problémy se svými blízkými a podvědomě cítí zavržení, nepřijetí, nedostatek domácího bezpečí.

4. Bodliny (jedna z nejdůležitějších podrobností)
Bodliny jsou zajisté nejvýraznějším poznávacím znamení kaktusu. Skutečné kaktusy mohou mít bodliny nejrůznější: dlouhé, ostré, řídce vyrůstající; krátké a husté; velmi krátké, které skoro nepíchají a pokrývají rostlinu jako nadýchaný bílý obláček. Výklad je založen právě na různosti bodlin. Čím delší a ostřejší, tím víc nepřátelský a agresivní je v komunikaci s lidmi autor. Zároveň však můžeme bodliny vykládat jako snahu chránit se před okolním světem. Hodně záleží na tom, kolik pozornosti autor vykreslení bodlin věnoval, zda je např. obtahoval, stínoval apod.

5. Potomstvo

Existuje výklad, že „dětičky“ nakreslené na kaktusu znamenají skutečné děti, ať už jsoucí nebo plánované. Nejčastěji bývá potomstvo nakresleno na kaktusech „domácích“, což už samo o sobě signalizuje tendenci rodinnou, k založení domova apod.

6. Doplňky

Může jít o nějaké nápisy, vysvětlující poznámky, stejně jako o živočichy nebo další rostliny atd. Tyto doplňky jsou důležité pro celkovou charakteristiku obrázku, poskytují možnost jeho úplnějšího, podrobnějšího výkladu. Při práci s dětmi můžeme položit ještě několik doplňujících otázek. Například se dítěte zeptat, jak se kaktus jmenuje, co má rád a má-li nějakou rodinu

About the author

admin

Leave a Comment