PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Na kterou stranu jede vlak?

Written by admin

Pokud se vám zdá, že se vlak pohybuje doprava —dominuje u vás levá mozková hemisféra. Je to hemisféra ovládající řeč a také schopnost psát a číst. Pamatuje si fakta, jména a data a to, jak se píší. Levá hemisféra je zodpovědná za analytické schopnosti. Podle nositele Nobelovy ceny Rogera Wollcota Sperryho se levá hemisféra obecně zaměřuje na jazyk, logiku, počítání, psaní, notorické reakce a pojem času. Informace zpracovává po etapách.

Jestliže vidíte, že vlak jede doleva, máte dominantní pravou mozkovou hemisféru.
Ta se specializuje na zpracování informací předávaných nikoli slovy, ale symboly. Poskytuje vám možnost snít, spřádat fantazie a vytvářet příběhy. Jak uvádí doktor Sperry, pravá hemisféra se obecně orientuje na duševní činnosti, ve kterých zásadní roli sehrávají sluchové vjemy a hudba, v nichž převažuje uvědomování komplexních souvislostí bez potřeby analýzy, představivost, schopnost snít i v bdělém stavu, barvy a rozměry. Dokáže najednou zpracovávat mnoho různorodých informací.

Prakticky každý člověk disponuje všemi uvedenými duševními schopnostmi. Avšak kvůli špatnému způsobu vzdělávání a nesprávným informacím má většina sklon se domnívat, že má vrozené vlohy pouze pro některé oblasti. Pod správným vedením se mohou i doposud zanedbávané oblasti rozvinout bez ohledu na věk.

About the author

admin

Leave a Comment