PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Láska, nebo karmické spojení?

Written by admin

Neexistují lidé, kteří by neměli představu o významu slova «karma». Karma je energetickým dědictvím minulých vtělení. Často toto dědictví v tomto životě spojuje dva i více lidí, aby se tak vyřešil konflikt blokující energii lásky v takzvané „minulosti“. Pokud jste si někdy kladli otázku o podstatě svých citů k partnerovi současnému či minulému, bude pro vás tato informace nesporně užitečná. V první řadě proto, že vám vysvětlíme, jaké stanovisko zaujmout k lásce, kterou nazýváme „karmickým spojením“. Popíšeme nejdůležitější kritéria podobných vztahů.

Počátek karmického vztahu vypadá jako mocná přitažlivost, často jednostranná. Už při prvním setkání, při prvním pohledu vámi projel blesk? Dnem i nocí jste mysleli/myslíte na onoho člověka, s hrůzou zvažujete možnost, že byste se s ním snad mohli minout? V takových situacích lidé často prohlašují: «Nedokážu bez něj/ní žít». A to nejdůležitější: «Ale s ním/ní je mi stejně zle jako bez něho/ní…» Pocit bezvýchodnosti, zahnání do kouta, střídání nároků a očekávání s nesmiřitelnými protiklady tyhle vztahy ničí. Zpravidla mívají tyto dvojice zdánlivě stejný pohled na svět, žijí jakoby spolu a přitom každý zvlášť, každý svým životem. Přičemž o možnost jím žít spolu bojují. Smysl tohoto vztahu tkví právě v překonání nesmiřitelného postoje vůči partnerovi, v uvolnění energetického toku. Odpuštění. Karma minulosti je blokuje právě kvůli neschopnosti odpustit.

Jak objevit svou hodnotu, odhalit zdroje své vnitřní síly, přestat být obětí okolností a dovolit si žít šťastný život v proudu.>>>

Bylo by to vlastně všechno docela jednoduché, kdyby to nebylo tak složité. Takovému zamilovanému nebo zamilované všichni říkají : «Vzpamatuj se, vždyť on o tebe nestojí», «Ta se k tobě nehodí, chováš se vedle ní jako někdo úplně jiný». Strach. Příčinou takového nepřirozeného chování je obava ze ztráty, přičemž učit se je třeba právě naopak umění propustit. Nechat jít. Dát volnost.

Takže jak jsme si ujasnili, karmické spojení se vyznačuje:

1) Přímo maniakálním přitažlivostí k partnerovi;

2) Silným, přehnaným strachem ze ztráty vyvoleného;

3) Duševní bolestí a současně euforickým uvolněním;

4) Nesouladem životních aspektů;

5) Podvědomou nebo vědomou touhou přizpůsobit se.

Takovému vztahu psychologové říkají «emoční závislost». V zápalu vášně karmického vztahu člověk často není schopen střízlivě zhodnotit, jak se věci skutečně mají, což je normální. Ti dva musejí touto cestou projít, musejí absolvovat lekci vzájemného přijetí, protože jejich energie se promísily a pomotaly, zatímco Božská láska vede člověka k harmonii.

Grandiózní smysl této zkušenosti pochopí ten, kdo z karmického spojení, bohatého na trápení a bolest, odejde bohatší a dokáže za ně poděkovat Bohu i tomu tolik milovanému člověku. To samozřejmě není nijak lehké. V životě však nic nebývá lehké. Výsledkem blahodárného opuštění karmického spojení je to, že muž či žena jsou moudřejší, jsou schopni poznat hloubku duše toho druhého a provždy už zůstávají naplněni vzájemnou úctou. Jsou to lidé, kteří si umějí vážit lásky, chránit ji, ale i nechat odejít.

Pokud narazíte na člověka z minulých životů, buďte mu vděčni za zkušenost, buďte citliví a vnímaví v hádkách a sporech – jsou to totiž nápovědi. Zkoumejte důkladně rozpory mezi vámi, protože když se dokážete vyznat v tom, čemu vás učí tento milovaný partner, dokážete se také vyhnout spoustě trápení a „ztracená léta“ se změní v cestu neocenitelné moudrosti.

Když toho, koho milujete, dokážete přijmout jako osobnost, dokážete přijmout také sami sebe. Láska je ticho, mír a klid, společný rozvoj, cesta ruku v ruce a ne každé tři týdny se opakující tragické výstupy a zlomená srdce. Právě tolik ovšem stačí karmickým milencům na udržování umělé proměny. Jako by si sami pro sebe mír nepřáli. Dosáhnout ho však mohou pouze za cenu lhostejnosti. A potom už jen sousedství, přátelství a často dokonce jeden druhému prostě zmizí ze života.

About the author

admin

Leave a Comment