PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Která z žen na obrázku je matkou zobrazeného dítěte?

Written by admin

«Testy jsou užitečné k rozvíjení našich dovedností a mohou říci mnohé o naší osobnosti.Tento test vyzkouší vaši intuici“říká Porquenosemeocurrio. «Rozhodnutí, která přijímáte každý den, vypovídají hodně o vašem způsobu života a o tom, jak vidíte svět kolem sebe“.

Podívejte se na obrázek dvou žen sedících proti sobě. Dívají se jedna druhou. Uprostřed si hraje dítě. Chceme po vás jednoduchou věc. Řekněte, která z žen je matkou toho dítěte?

Promyslete si odpověď, ujasněte si všechny zobrazené podrobnosti.

Jste připraveni zjistit, jak je to doopravdy?

Pokud jste vybrali ženu napravo…

… pak jste se zmýlili, stejně jako 70 procent všech dotazovaných. Vaše odpověď ukazuje, že máte pozoruhodné schopnosti a hýříte svěžími, originálními a přitažlivými nápady. Jste tvůrčí člověk s dobrou představivostí.

Umíte naslouchat, stejně jako přicházet s neotřelými nápady. Přátelé potřebují vaše moudrá slova a vy dokážete každého povzbudit. Mohli bychom vás označit jako zralého člověka, naplněného cílevědomostí. Skutečná osobnost!


Jestliže jste vybrali ženu nalevo…

…pak gratulujeme ke skvělé intuici. Pouze 30 procent těch, kdo prošli tímto testem, dokázalo odpovědět na otázku správně.

Vaše volba hovoří o tom, že se nikdy nevzdáváte, u každého problému hledáte jeho nejlepší řešení a nebojíte se překážek, protože jejich překonáváním rostete.

Snažíte se ve všem najít nějakou pozitivitu, Nebojíte se riskovat a něco měnit. Zároveň však vždycky dáte přednost analýze každého detailu předem, protože se chcete dopustit co možná nejmenšího počtu chyb.

Nejprve myslíte a potom jednáte, přičemž se snažíte nikoho nepoškodit a nikomu neublížit. Jste iniciativní, někdy však vítězí váš perfekcionismus, protože při tom všem jste také nároční.

Znáte dobře své silné stránky a snažíte se jich naplno využít. Jste dobrým přítelem. Vždycky budete obklopeni přáteli, kteří vědí, že vám mohou důvěřovat a vždycky se na vás spolehnout.

Správná odpověď:

Žena napravo má nohy postavené před sebe, jako by se chránila; dítě se obvykle při hře obrací tváří k matce. Oba tyto signály vidíme na obrázku.

About the author

admin

Leave a Comment