PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Jakou barvu má vaše aura? Numerologická metoda.

Written by admin

Jak určit základní barevné pozadí svojí aury? Jednu z metod popisuje známý novozélandský parapsycholog Richard Webster. Metoda je založena na numerologii. Sečítáme celé svoje datum narození. Například- datum narození je 25. března 1975:

Základní barevné pozadí aury zjistíme takto:

25.03.1975 = 2 + 5 + 0 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 32 ; Další redukce: 3+2=5

Číslu 5 odpovídá blankytná barva. Je tedy základní barevné pozadí aury dotyčného blankytné.

Z obecně platného pravidla existují jenom dvě výjimky. Jestliže po první součtu všech cifer dostaneme 11 nebo 22, dále nesečítáme. Jsou to dvojice čísel známé jako dominující a dále redukovat je nemůžeme.

O čem vypovídá barva aury

Číslu 1 odpovídá červená barva.

Červená barva aury hovoří o citlivosti a lásce k životu. Nositelé červeného barevného pozadí aury jsou lidé ctižádostiví, cílevědomí, svobodymyslní a optimističtí. Rada pro lidi s červenou aurou: vytyčte si důstojný cíl, který vás bude inspirovat a stane se vám důvodem k hrdosti.

Číslu 2 odpovídá oranžová.

Nasvědčuje emocím a zdraví. Oranžové barevné pozadí aury ukazuje na společenského, laskavého a k potřebám jiných citlivého nositele. Rada pro lidi s oranžovou aurou: najděte si zaměstnání naplňující vaši potřebu ušlechtilé činnosti.

Číslu 3 odpovídá barva žlutá.

Žlutá barva poukazuje na tvůrčí schopnosti a intelekt. Nositelé jsou komunikativní lidé schopní sebevyjádření tvůrčí činností. Jejich přítomnost ostatní okouzluje. Rada pro lidi se žlutou aurou: stanovte si okruh zájmů, vyberte si, co je vám nejblíž a snažte se dosáhnout v tom dokonalosti.


Číslu 4 odpovídá zelená.

Zelená barva je velikou barvou přírody a lidé, kteří ji vyzařují, se nejen dokážou přizpůsobovat podmínkám, ale jsou také soucitní, vnímaví, libují si v přátelské konverzaci. Rada pro lidi se zelenou aurou: Stanovujte si nové cíle a během jejich realizace pracujte na sebezdokonalování.

Číslu 5 odpovídá blankytná barva.

Blankytná hovoří o talentu k učitelství, lásce k cestování a úsilí dobrat se pravdy. Blankytné barevné pozadí signalizuje tvůrčí schopnosti, bohatou představivost a jasný rozum. Nositelé tohoto barevného pozadí se cítí věčně nladí a schopni dosáhnout všeho, co se jim zamane. Rada pro lidi s blankytnou aurou: snažte se soustředit na jednu věc nezačínejte nic nového, dokud ji nedokončíte.

Číslu 6 odpovídá barva modrá.

Modrá barva představuje ušlechtilost a humanismus. Zpravidla jsou nositelé modrého barevného pozadí aury lidé sebejistí, zodpovědní a k jiným starostliví. Lidé to cítí a k nositelům modré aury je to přitahuje. Rada pro lidi s modrou aurou: nezapomínejte na odpočinek, naučte se uvolnit se a pamatujte, že na sebe nemůžete brát veškerou odpovědnost za vše, co se děje.

Číslu 7 odpovídá fialová.

Fialová barva je barvou duchovnosti, intuice a jasnovidectví. Nositelé se vyznačují zvýšenou citlivostí, vnímavostí a darem velké intuice. Když pomáhají jiným, jsou zdrženliví a taktní. Zpravidla se neradi obracejí o pomoc k někomu jinému a raději si vystačí s vlastními silami. Rady pro nositele fialového pozadí aury: naučte se neuzavírat se v sobě a vyjadřovat a sdílet své emocionální prožitky.

Číslu 8 odpovídá barva růžová.

Růžová barva nasvědčuje materialismu, cílevědomosti a pracovitosti. Lidé s růžovým pozadím aury bývají něžní a starostliví. Tyto vlastnosti jim však nebrání držet se svého přesvědčení a v případě nutnosti hájit vlastní názor. Vždycky najdou čas pro péči o své blízké. Rada pro lidi s růžovou aurou: Kromě starosti o jiné nezapomínejte starat se také o sebe a své zájmy.

Číslu 9 odpovídá bronzová barva.

Bronzová barva ukazuje na humanismus a sebeobětování. Tito lidé jsou něžní a starostliví, zároveň však rozhodní. S ochotou a nevtíravě pomáhají jiným. Většině lidí s bronzovým pozadím aury je vlastní optimistické, pozitivní smýšlení. Rada pro lidi s bronzovou aurou: Nezapomínejte věnovat nějakou pozornost také svým touhám a potřebám.


Číslu 11 odpovídá stříbrná.

Stříbrná barva značí intuici, idealismus, snivost. Nositelé stříbrného barevného pozadí aury jsou lidé duchovní, obdaření bohatou tvůrčí představivostí a mimořádným darem intuice. Jsou ušlechtilí, čestní a důvěřiví. Při výběru známých spoléhají na svou intuici a snaží se vidět v lidech jen to dobré. Rada pro lidi se stříbrnou aurou: Naučte se odpočívat a uvolnit se, abyste zabránili nervovým kolapsům z přetížení.

Číslu 22 odpovídá zlatá.

Zlatá barva ukazuje na neomezený potenciál. Zlaté pozadí aury prozrazuje množství výjimečných schopností a silný popcit zodpovědnosti. Podobné lidi doprovází úspěch. Mají vysoké ideály a cíle, jejichž naplňování je činí šťastnými. Nositelé zlaté aury jsou rození vůdci, jejichž energie se přenáší na ostatní. Rada pro lidi se zlatou aurou: Najděte si čas také pro chvíli samoty a obnovení svých sil.

Nezávisle na tom, jakou barvu barevné pozadí aury má, je především důležité, aby aura nesla světlo, aby zářila. Tato její schopnost přímo závisí na duševním stavu člověka, jeho vnitřním naladění a na úrovni jeho duchovního rozvoje.

Chce-li někdo pracovat na zářivosti své aury, chce-li ji vylepšit, musí pracovat na zdokonalování svého vnitřního světa.

V této souvislosti je vhodné připomenout slova známé britské filosofky Annie Besantové: «Aura ukazuje, kým jsme; jdeme-li cestou pravého života, obohacujeme ji; žijeme-li ušlechtilým a čistým životem, očišťujeme ji a dodáváme jí nové a vyšší kvality.»

About the author

admin

Leave a Comment