PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Co o vás říká den vašeho narození?

Written by admin
co-rika-den-narozeni

#1

Znamení tvůrčích, originálních a krajně nezávislých lidí, naplněných novátorským duchem a rozhodností. Rození vůdci, dosti ambiciózní, ochotní riskovat kvůli dosažení cíle. Vybaveni plnými, hlubokými city, pro svou uzavřenost je však nedávají často najevo.

#2

Vysoce citliví lidé, vynikající partneři v podnikání i životě, kolegové i přátelé, skvělí v týmové práci. Bývají upřímní, dobře vychovaní, vnímaví. Nejsou rádi středem pozornosti. Dvojka je číslem výtvarníků a romantiků.

#3

Znak umělecké obraznosti, tvůrčího intelektu, komunikativnosti a soucítění. Symbol neutrality. Třetího se rodí nezdolní optimisté se smyslem pro humor. Jejich názor stojí vždycky za úvahu.

#4

Odpovědní, svědomití a spolehliví lidé, kteří necouvnou před náročnými úkoly. Vytrvají a zvládnou vše. K životním nezdarům se stavějí střízlivě. Z každé chyby vyvodí správné závěry a nakonec i užitek.

#5

Symbol svobody. Časté číslo géniů. Lidé společenští, zvídaví, doslova univerzálně nadaní. Přitahují je záhady a tajemství, nerozřešené otázky a každé neznámo. Rychle vše chápou a bývají trochu netrpěliví.

#6

Znak lásky a porozumění, čestnosti a věrnosti, rodiny a přátelství, velmi silně vyvinuté odpovědnosti, výtvarného talentu a sklonu k humanitním vědám. Velkorysí, domáckého založení, rádi pomáhají jiným. Umějí udržet tajemství.

#7

Symbol moudrosti a rozumu, často vládnoucího citům. Zrozenci „šťastné“ sedmičky (opravdu mají vždycky štěstí) věčně čtou a dozvídají se stále něco nového. Velký potenciál pro vědy a vynálezy. Perfekcionisté se sklony k samotě.

#8

Znak moci, ochrany, schopnosti řídit. Pozice síly dělá „osmičkám“ moc dobře. Snad bývají poněkud egocentrické. Mají rády chválu a sní o obecném uznání. Samy však jsou také uznalé a v každé soutěži férové. Osmička je znakem materiálního úspěchu.

#9

Jedno z nejvíce sentimentálních čísel kalendáře. Obětaví přátelé, romantičtí životní partneři, spolehliví kolegové i partneři v podnikání. Zřejmý spisovatelský talent by neměl být zanedbán. Proslulí štědrostí. Shovívaví, snadno odpouštějí.

#10

Rozporuplný znak. Dvě cifry, jejichž smysl by šlo tlumočit takto: Vše, nebo nic. „Desítky“ jednají přímo a bez úskoků, vyhýbají se intrikám a mazanostem. Mají čistou duši a velké srdce. Jsou velmi oblíbené, stále středem pozornosti.


#11

Duchovně velmi silný znak. Vždy si volí cestu vnitřního rozvoje a milosrdenství. Materiální hodnoty jsou pro ně nevýznamné, starají se především o duši. Pečlivě zváží vše, co říkají, nedávají prázdné rady. Jejich intuice je blízká schopnostem extrasenzoriky.

#12

Z jedničky si berou pevnou vůli, nezničitelnou energii a pozitivní vztah k životu. Ze dvojky pak vnitřní harmonii, vyváženost sil, vynikající organizační talent a komunikativnost. „12“ je svatým symbolem pro všechno lidstvo, což nesmíme přehlížet.

#13

Zrozenci třináctky nikoho nenechají lhostejným. Po celý život usilují o dokonalost, v jejich životě osobním i pracovním se stále něco mění. Slovo „stabilita“ nepatří do jejich slovníku. Jejich cesta je cestou vpřed.

#14

Věří v absolutní, ničím neomezenou svobodu. Vášniví milenci, věrní přátelé. Velkorysí, vtipní, pohostinní. V podnikání i jako kolegové skvělí partneři.

#15

Vynálezci a fantastové. Množství talentů – od technických po poetický. Dokážou je skvěle uplatnit v profesi. Laskaví a pozorní lidé. Často si berou příliš k srdci i drobné problémy. Velmi soucitní, vždy hledají způsob, jak pomoci.

#16

Šestnáctky vynikají intelektem, analytickým rozumem a uzavřeností. Umějí se chovat, jsou vnímavé a štědré, trochu záhadné a vždy nezávislé. Odpovědné na 200%. Nesnášejí povrchnost. Jejich city jsou vždy nefalšované a trvalé.

#17

Nesnášejí faleš a povrchnost. Těžce přijímají kritiku a odmítnutí, dovedou se z nich však poučit. Rády jsou středem pozornosti. Často bývají múzou a zdrojem inspirace výtvarníků. Citlivé, jemné, vybavené vkusem a elegancí.

#18

Bojovníci za spravedlnost, ochotní až do konce hájit zájem nejen svůj, ale i jiných. Pokud nějak poskvrní svou pověst, udělají „18“ všechno, aby se očistily. Velmi opatrné, v jednání s lidmi uvážlivé. Ve vztahu je pro ně nejdůležitější vzájemná úcta.

#19

Lidé energičtí, pragmatičtí a rozhodní. Přednost dávají stabilitě, v rodině i profesi. Výrazná materiální orientace, věří jen tomu, na co si mohou sáhnout. Vždy věrní místu, kde našli domov. Jemu a rodině věnují mnoho péče.

#20

„20“ nesnášejí samotu, rády jsou obklopeny lidmi. Skvělí řečníci, věrní přátelé a týmoví pracovníci. Milují hlučné zábavy, koncerty, tanec. Pohostinné, srdečné, podnikavé, romantické. Říkává se o nich „miláčci osudu“.


#21

Milovníci života vděční za každý nový den. Často pocházejí z dobře situované rodiny a také takovou zakládají. „21“ jsou životní prozaici. Bývají skvělými ekonomy a finančníky. Dvakrát do roka v tento den mění Slunce své postavení, což nelze podcenit.

#22

Znak vzdělanosti. „22“ rády učí jiné a jde jim to skvěle. Jejich posláním je otevírat lidem svět a objasňovat, co se v něm děje. Nebojí se odpovědnosti za slova ani skutky. Úspěch k nim přichází na základě poctivé a vytrvalé práce. Je mezi nimi nemálo filantropů a podporovatelů charity.

#23

Vášeň pro dobrodružství a neustálý pohyb vpřed, to je „23“. Lidé odvážní, usilovní, rozhodní, impulsivní, společenští a někdy také nestálí. Velký potenciál pro podnikání a inovace. Optimisté, nadšenci, milovníci svobody. Odmítají komukoli skládat účty.

#24

Symbol bezpečí a loajality. Lidé pozorní a opatrní, velmi uvážliví a prozíraví. Velký význam má v jejich životě jídlo, a to z různých aspektů: mohou být skvělými restauratéry, slavnými „chefy“ nebo psát kuchařky. Jejich disciplína je příkladná.

#25

Jejich intuice hraničí s paranormálními schopnostmi, je v nich až jisté kouzlo. Neuvěřitelně citliví lidé, jejichž mínění nesmíme nikdy přehlížet. Pokud na poslední chvíli změní rozhodnutí, protože „cosi nedobrého cítí“, napodobte je bez ptaní. Navíc součet 2+5 dává 7, což je symbol intelektu. Nejde o žádnou náhodu.

#26

Nejvěrnější přátelé a manželé. Rození ochránci. Pevná vůle, mohutná životní energie, schopnost vést, citlivost a vnímavost. Milují pořádek. Jejich domov ovládají čistota a krása.

#27

Jejich darem jsou léčitelské schopnosti, často alternativní terapie. Intuitivní, emocionální, schopni hlubokého soucitu. Péče o jiné je jim vrozena. Nikdy si nezoufají, vždy se umějí poučit z chyb a začít znovu.

#28

Vysoce zodpovědní, ctitelé pořádku a zavedených pravidel, předurčeni k profesi v oblasti justice. Velmi pevná, neústupná vůle je doplňována „2“, která je vybavila tvůrčí fantazií a bohatou představivostí.

#29

Symbol s obrovským emocionálním nábojem. První cifra z nich dělá mírotvorce a diplomaty, druhá charismatické ctitele dobrodružství. Mají štěstí na peníze, získávají je snadno, ať už prací nebo jako výhru v loterii.

#30

Pracovití a nezávislí lidé pevné vůle. Velké intelektuální schopnosti jim pomáhají vyrovnat se s nejobtížnějšími situacemi. Jejich život je naplněn událostmi, nuda vedle nich nehrozí. Jsou nezaujatými a upřímnými rádci i kritiky.

#31

Symbol cílevědomých, nezávislých lidí. Cokoli dělají, dělají dokonale. Dosahují vysokého postavení i autority. Skvělí organizátoři a novátoři. V životě oceňují stabilitu a věrnost. Nepokoušejte se je podvést – ztratíte jejich důvěru navždy.

About the author

admin

Leave a Comment