PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Co o člověku prozradí barva jeho očí

Written by admin


Mnohé o člověku řeknou jeho ruce, vlasy, držení těla, avšak jeho skutečnou tvář a skryté kouty vnitřního světa mohou prozradit pouze oči. Jak praví lidová moudrost, „Oko – do duše okno“.

Když mluvíme o propojení barvy očí s povahou, musíme se zmínit o lidském biopoli. Oči vyzařují energii tvořící povahu a určující typ temperamentu. Kromě psychologických zvláštností vypovídá barva očí také o možných mimosmyslových schopnostech. Uznávány jsou čtyři hlavní barvy očí: zelená, modrá, hnědá a šedá. Další odstíny už mají vlastnosti základních barev. Zvláštní pozornosti jsou hodny oči černé.

Co o člověku prozradí barva jeho očí

Zelené oči

Zelenoocí lidé mají velmi mírnou povahu. Dokážou být i lídry, je to však pro ně neobyčejně obtížné, neboť se bojí někoho se nepříjemně dotknout. Nejlépe se jim žije, když nikoho ničím nedráždí. Proto mají rádi samotu a pracují raději odděleně od ostatních. Zvláštní je to u těchto lidí s temperamentem – mohou být stejně pravděpodobně choleričtí jako kupříkladu melancholičtí.

Kvůli maličkostem jsou ochotni se poprat a zároveň dokážou neplakat, i když je k tomu opravdu závažný důvod. Nepodléhají jednoznačnému hodnocení; je velmi těžko předvídat, jak se v té či oné situaci zelenooký člověk zachová. V jeden okamžik může trhat a rvát a vzápětí už truchlit a ronit slzy.

Aby dosáhli nějakého lepšího života, na to zelenoocí často nemají dost času. Jsou velmi bázliví a nedosahují úspěchu tak často jako jiní. Může se na ně usmát štěstí, ale ani to nestačí. Potřebují, aby jim lidé věřili a aby jim někdo ukázal správnou cestu. Potřebují zkrátka nějaký impuls, pomoc a podporu. Váží si přátel, kteří pro ně obětují čas. Sami dokážou totéž. Velmi často se zelenoocí lidé přátelí opět se zelenookými. Energie zelených očí je proměnlivá a často také nestabilní. Mnozí lidé se zelenýma očima přesto dokážou svou povahu změnit.

Modré oči

Často jsou pokládány za nejpřitažlivější. Energie této barvy je velmi silná, což se dá snadno vycítit. Ne snad proto, že by modroocí lidé nabíjeli okolí energií, ale proto, že jsou neovladatelní.

Modroocí lidé často mění nálady. Jestliže zelenoocí mění náladu pouze z vážných důvodů, nálada lidí modrookých a také šedookých poskakuje jako býk při rodeu. Odhadnout, jaká bude zítra, není možné. Nevědí to ani oni sami. Pokud jste v blízkém styku s nějakým modrookým člověkem, pak dobře víte, co jsou to bezdůvodné deprese i radosti. Modroocí jsou velmi citliví a snadno zranitelní. Dokážou snít jako nikdo jiný, proto jim Vesmír dopřává štěstí. Umějí nicméně být také velice krutí a nesrdeční. Je to sice velmi nepříjemné, ale vyhánět je ze svého života není důvod, protože dnes mohou být právě takoví a zítra vás mohou zachránit před velkými nepříjemnostmi.

Hnědé a černé oči

Pokud jste se narodili s hnědou barvou očí, vězte, že je ve vás skryt rozený vůdce a skvělý vedoucí. Při jednání s hnědookými lidmi existuje vždycky riziko ztráty vlastní energie, protože je mezi nimi velmi mnoho energetických upírů. Ve většině případů to nepředstavuje nějaké zvláštní nebezpečí. Musíte zkrátka vědět, že jim nemáte povídat o nějakých důvěrných tajemstvích. Potřebujete-li pomoc, budou se snažit vám pomoci jako dobří přátelé, proto je dobré být konkrétní a říci si o pomoc rovnou.

Totéž platí u lidí černookých. Jsou však poněkud odlišní – nebývají upíry a jsou duchovně velmi otevření. Jsou jistým ekvivalentem zelenookých lidí, jsou však stálejší a jejich energie je stabilní. Hnědoocí a černoocí lidé bývají jasnými choleriky. Sedavé nudné zaměstnání není nic pro ně, mají sklony k nezávislosti. Milují práci na volné noze.

V lásce jsou velmi citliví, neztratí však hlavu a dokážou nepozorovaně ukončit vztah, který se přežil. Snadno se zamilují, jsou společenští, dynamičtí a zábavní. Zvláště se to projevuje u těch, kteří se narodili ve znamení Střelce nebo Berana.

About the author

admin

Leave a Comment