PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Co na vás prozradí druidský horoskop?

Written by admin
druidskz-pn

Buk: 21.- 22. prosince (zimní slunovrat)

Lidé zrození ve znamení Buku si až do stáří uchovají dobrou fyzickou kondici. Jsou urostlí, pružní a obratní nejen v mládí. Mají mnoho předností: jsou to lidé spořádaní, zvyklí předem důkladně promyslet všechny možné důsledky svého rozhodnutí. Nejsou zvyklí plout s proudem a spoléhat na náhodu. Vše přesně plánují a metodicky se přibližují k cíli. Podle situace dokážou být vynalézaví a přizpůsobiví.

Jabloň: 23. – 1. ledna; 25. června – 4. července

Lidé zrození ve znamení Jabloně jsou srdeční, okouzlující a sympatičtí. Při pohledu na ně začínají ostatní přemýšlet o lásce, i když Jabloně samy na nic podobného ani nepomyslí. Jabloním je zcela cizí chladná kalkulace a zištnost. Lze si je snadno omotat kolem prstu, ačkoli to opravdu nejsou žádní prosťáčci. Hodí se k nim spíše označení fantastů a filosofů radujících se ze života a netoužících kohokoli o čemkoli přesvědčovat nebo udělat dojem. Jsou přemýšlivé, inteligentní, mají sklon k vědeckému bádání. Ale líbí se jim a přitahují je i zcela jiné životní oblasti – například dobrá kuchyně. Pokud by si Jabloň měla vybrat mezi věčným blaženstvím na onom světě a rychle plynoucími radostmi na tomto, jistě by si zvolila to druhé.

Jedle: 2. – 11. ledna5. – 14. července

Kvůli náladovosti a rezervovanosti Jedlí není společný život ani pouhý přátelský styk s nimi nic jednoduchého. I ve velké společnosti si tito lidé drží odstup a cítí se osamělí. S jejich pomocí však může okolí vždycky počítat, ať se děje cokoli. Víra a naděje jsou stálými společníky zrozenců Jedle; ani v nejtěžších situacích se nepřestávají ovládat. Jsou rovněž velmi rozumní, chytří, ušlechtilí a hrdí. Táhne je to k vědecké činnosti. Mají výrazné analytické schopnosti. Vyznačují se velkými ambicemi. Úsilí, s nímž Jedle usiluje o stanovený cíl, její svědomitost a až úzkostlivě vážný a zodpovědný vztah k práci jí umožňují dosahovat vysokých met.

Jilm 12. – 24. ledna15. – 25. července

Zrozenci Jilmu se vyznačují skromností a nenáročným zevnějškem. Určitě nepatří k těm, kdo sami sobě komplikují život. Jsou to uvážliví, klidní a pohodoví lidé se smyslem pro humor, který jim dost často pomáhá překonat těžké chvíle životního zklamání. Jilm dokáže velmi dobře vést jiné, avšak podřizovat se dokáže jen s velkými potížemi. Jilmoví lidé jsou pilní a také nadáni velkými tvůrčími schopnostmi.

Cypřiš 25. ledna – 3. února; 26. července – 4. srpna

Cypřiše jen málo oslovuje civilizace. Je v nich cosi prvotního, přírodního až drsného. Milují přírodu a slunce. Cypřiš je klidný člověk pohodového založení. Má veliké adaptační schopnosti a dokáže se přizpůsobit i těm nejtvrdším podmínkám. Nejen že v nich přežije, umí v nich být šťastný. Cypřišoví lidé jsou velkými snílky. Nemají smysl pro nějaké zařizování a organizování života, raději plují s proudem. Hlavní pro ně je nežít osaměle, mít svůj rodinný kruh a přátele. Nesnášejí samotu. Úspěchy, peníze, nebo sláva nestojí podle Cypřišů za to, aby honbě za nimi člověk podřídil svůj život.

Topol: 4. – 8. února; 5. – 13. srpna

Lidé narození ve znamení Topolu velmi silně vnímají běh času. Přízrak stáří je leká přehnaně brzo. Nesedí však se založenýma rukama. Přese všechny obavy jejich pronikavý rozum rozhodně s věkem neslábne. Topoloví lidé jsou soustředění a přesní a na svou budoucnost myslí předem. Málokdo spatří na jejich tváři nějaký neklid. Hrdý a odvážný Topol se dokáže vyrovnat i s těmi největšími úkoly.


Cedr: 9. – 18. února14. – 23. srpna

Lidé narození ve znamení Cedru se snadno přizpůsobí jakýmkoli podmínkám a životním situacím. Pohodlí si dobrovolně neodepřou, ale nemají nic ani proti noci pod širákem, pokud to okolnosti vyžadují. Cedry jsou doslova zrozeny pro všemožná dobrodružství. Není se co divit, že jejich život bývá zajímavý, bohatý a plný pohybu. Vyznačují se také velkou oddaností ideálu. Možná právě proto se řada známých hrdinů nebo mučedníků narodila v tomto znamení. Cedroví lidé myslí a rozhodují se bleskovou rychlostí. Často druhé zaskočí a líbí se jim být proto středem pozornosti. Za tím účelem jsou schopni vyvinout značné úsilí. Těžce snášejí vtipkování na svůj účet.

Borovice: 19. – 28. února24. srpna – 2. září

Tito smělí lidé nikdy nejdou s proudem a přesně vědí, co od života chtějí. Ani největší životní těžkosti a osudové nezdary nedokážou odvážnou Borovici zlomit. Nejen že se nevzdává, je vždycky o krok napřed. Je smělá a vytrvalá, schopná uváženého rizika a promyšleného plánu. Umí být milou a přívětivou společnicí, nemá však smysl něco si proto namlouvat. Borovice vůbec nepodléhá sentimentu a na první místo vždycky klade svůj zájem. Avšak i tito lidé pevné vůle mají slabiny: impulzivnost a smyslnost, které je přivádějí k různým milostným eskapádám.

Vrba: 1. – 10. března3. – 12. září

Vrboví lidé jsou lehce melancholičtí, mírní a trochu tajuplní. V jejich duši vždycky dřímají nějaká nejasná přání a matné naděje, kterým se ne vždy dostane nějaké určité, slovy vyjádřené formy. Zároveň však jsou Vrby rozhodné a činorodé a ve většině případů moc dobře vědí, co chtějí. Naprosto netouží vést jiné a vnucovat jim svůj názor, protože Vrby chovají k cizímu mínění velkou úctu. Pro pobavení nebo získání nějaké výhody jsou Vrby občas schopny vydávat se za slabá, bezmocná stvoření. Ve skutečnosti ovšem umějí tvrdě se obhájit a prosadit svůj zájem. V běžném životě Vrba často využívá svých uměleckých sklonů, bohaté fantazie a rozvinuté intuice. Veliký význam má pro Vrby sluneční světlo, teplo a voda.

Lípa: 11. – 20. března13. – 22. září

Lidé zrození v Lípě jsou jednoduše okouzlující. Moc dobře to vědí a dovedou toho využít. Když se jim zachce, poblázní hlavu úplně každému. Sní o zajištěném, stabilním a pohodlném životě. Jednání s Lípou je snadné a příjemné. Lípa vždy projevuje druhým úctu a trpělivě každému naslouchá. Nikdy nikoho nestresuje, naopak, v její přítomnosti se každý cítí uvolněně. Lípy jsou vynalézavé, jejich rozum je zaměřen prakticky, jsou přesné v myšlení i jednání.

Dub: 21. března (jarní rovnodennost)

Lidé, kteří přišli na svět ve znamení Dubu, bývají krásní a silní. Jejich problém tkví v nedostatečné pružnosti, což jim působí řadu starostí. Dub doslova vroste kořeny do svého okolí, zakonzervuje všechno v původním stavu a nesnese změny. Stejně tak nesnese, jestliže jiní lidé jednají s cílem dosažení nějakých změn. Jestliže se Dub nějak rozhodne, jen těžko něco jeho rozhodnutí zvrátí. Duby mají velmi pevnou vůli a velkou výdrž, proto většinou dosáhnou toho, co si předsevzaly. Těší se vynikajícímu zdraví. Nemoci a různé neduhy své i jiných snášejí velmi těžce a když silný Dub spatří krev, může snadno omdlít.

Líska: 22. – 31. března; 24. září – 2. října

 Lidé narození ve znamení Lísky jsou většinou nenápadní, neupoutávají pozornost. Jsou však velmi nadaní, rychle se učí a mají vynikající paměť. Umějí jít za svým cílem vytrvale a zároveň bez konfliktů. Jsou vytrvalí a pracovití, přívětiví a štědří. Mají velkou představivost a nové problémy řeší často neočekávaným způsobem. Jejich slabinou je občasná náladovost a mrzoutství. Není v tom však žádná agrese, proto není obtížné tenhle jejich hříšek snášet.


Oliva: 23. září (podzimní rovnodennost)

Olivy jsou klidné a uvážlivé. Je jim cizí každá agresivita, protože si jí nechtějí komplikovat život. Jsou inteligentní a velmi taktní. Jejich takt někdo chápe jako lhostejnost, to však je velmi nespravedlivé. Oliva se vyznačuje dobrotou a srdečností, nedá se však využívat. Má zdravý selský rozum.

Jeřáb: 1. – 10. dubna; 4. – 13. října

Křehký vzhled Jeřábu je zcela zavádějící. Skrývá se za ním pevný charakter, na který je možné se vždycky spolehnout. Jeřabí lidé jsou loajální, přívětiví, citliví k vnějším vlivům a milují všechno krásné. Na jejich tváři je častý úsměv. Je však spíše příznakem sebekontroly než vnitřního veselí. Jeřáby pokládají za svou povinnost přinášet lidem radost, i kdyby to je samé mělo poškodit. Celkově nejsou sobečtí, ale čas od času jistou míru egocentrismu přece jen projevují. Mají skvělý vkus, umějí se obléknout a podtrhnout své přednosti.

Javor: 11. – 20. dubna14. – 23. října

Javory jsou nevšední osobnosti. Jsou vždycky svěží, plné energie, nevědí, co je to únava. Je jim dána zdrženlivost a určitá nerozhodnost, jsou nicméně schopné přijímat i dosti riskantní rozhodnutí. Ne snad z materiálních pohnutek, spíše pro svůj zvídavý zájem o život. Určitě to nejsou nějací peciválové. Jsou velmi komunikativní a s potěšením navazují nové známosti. Nové nápady, které je zaujmou, budou srdnatě hájit, za své vlastní záměry se však vezmou jen zřídka. Pronikavý, jasný rozum se u Javorů spojuje s intuicí a bohatou představivostí. Jsou možná trošku cynické.

Ořešák: 21. – 30. dubna24. října – 2. listopadu

O lidech zrozených v Ořešáku se říká, že jsou utkáni z protikladů. Nezřídka jsou jim vlastní jak agresivita, tak mírnost, egoismus i obětavost. Z toho plyne určitá nepředvídatelnost jednání. Ořešák se snaží o jemné a vytříbené způsoby a usiluje o styl, příčinou však bývá docela obyčejná tréma a nejistota. Nelze mu však upřít schopnosti výborného stratéga. Objektivně a přesně dokáže zhodnotit své příští kroky. Rychlost, s níž jedná, často okolí ohromí. Má vždycky hodně přátel i nepřátel. Ořešák je si jist, že spoléhat může výhradně na vlastní síly. Drží se stranou, je nezávislý a žárlivě střeží svou svobodu.

Jasmín: 1. – 14. května; 3. – 11. listopadu

Jasmín je uvážlivý, opatrný a prozíravý. Je dobrý diplomat, dokáže s každým navázat harmonický vztah. Častěji tyto vlastnosti uplatňuje doma, v okruhu svých blízkých, než ve společnosti či zaměstnání. Umí být zodpovědný, avšak vnímá to jako omezení. V tomto smyslu jsou pro něj povinnosti velkou zátěží.

Kaštan: 15. – 24. května12. – 21. listopadu

Krásní, okouzlující lidé, kteří svých předností nezneužívají. Kaštany potřebují dostatečný životní prostor, neboť mají mnoho sil a energie, které musejí dostat průchod. Je jim vrozen cit pro spravedlnost. Jsou to lidé nadaní, jejich jednání se vyznačuje přesností a rychlostí. Umějí však také filosoficky přemítat nebo se zasnít. Významný vliv na Kaštanův život má jeho okolí. V jednání s lidmi je nejednou zřejmá nedostatečná pružnost. V důsledku toho v životě často mění zaměstnání a bývá často zklamán. Jsou to lidé velmi citliví a špatnou zkušenost nosí v paměti dlouho. Tíhnou k pohodlnému, zavedenému životu.

Jasan: 25. května – 3. června22. – 1. prosince

Jasany vynikají krásou, silou, nespoutaným pohybem, elegancí a štíhlou postavou. Lidé je často mají za nezodpovědné, protože Jasany se se svou typickou bezprostředností zkrátka smějí potížím, na které na životní pouti narazí. Jasany však moc dobře vědí, co chtějí a co ne. Většinou dělají právě jen to, co sami chtějí. Od okolí žádají, aby se přizpůsobilo jejich požadavkům a představám. Umějí to dělat velmi roztomile. Jasany mají rády, když se o ně pečuje a vědí, jak to ocenit.

Habr: 4. – 13. června; 2. – 11. prosince

Urostlí, štíhlí a pohlední lidé, zejména v mladých letech. Na všechny kolem se Habry dívají shovívavě. Jsou to skuteční estéti, více je zajímá forma nežli obsah. Nejsou příliš iniciativní, přednost dávají zavedenému způsobu života a pořádku věcí. Ke všem novým myšlenkám zaujímají nastražený postoj a rádi si je nejprve vyzkouší v praxi.

Fíkovník: 14. – 23. června12. – 20. prosince

Zdaleka ne všichni lidé zrození ve znamení Fíkovníku jsou krasavci, všichni však mají výrazné rysy ve tváři. Naléhavě potřebují teplé, pohodlné a stabilní životní prosředí. Fíky jsou shovívavé a emotivní, nikomu nepřejí nic zlého.

Bříza: 24. června (letní slunovrat)

Zrozenci Břízy mají velký cit pro míru. Jsou tolerantní, nesnášejí však vulgaritu. Nevyznačují se velkou náročností, své názory, nálady ani sympatie se nesnaží nikomu vnucovat. Aby byla šťastná, potřebuje Bříza blízkého člověka a dobrou knihovnu. Nemá moc v oblibě společnost, nemá to však nic společného se snobstvím. Na vnější stránku věcí hledí Bříza minimálně. Břízy mají vytříbený vkus a zároveň jsou to dobří pracovníci. Pracovitost, logické myšlení a schopnost realizovat své nápady otevírá Bříze všechny dveře. K problémům přistupuje tvůrčím způsobem, je vynalézavá a vládne značnou představivostí.

About the author

admin

Leave a Comment